Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatie van ARNI, bètablokker, MRA en SGLT2i meest effectief in verminderen uitkomsten bij HFrEF

A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Pharmacological Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction

Literatuur - Tromp J, Ouwerkerk W, Van Veldhuisen DJ et al. - JACC Heart Fail. 2022 Feb;10(2):73-84. doi: 10.1016/j.jchf.2021.09.004.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Een systematische netwerkmeta-analyse schatte en vergeleek de effecten van verschillende combinaties van farmacologische therapieën voor HFrEF.

Methoden

Er werd gezocht naar gerandomiseerde klinische studies waarbij de behandeleffecten van digoxine, isosorbidedinitraat en hydralazine (H-ISDN), ACEi, ARB, bètablokker, MRA, ivabradine, ARNI, SGLT2i, vericiguat of omecamtiv-mecarbil bij volwassen patiënten met HFrEF in een poliklinische setting of na stabilisatie na HF ziekenhuisopname werden onderzocht. Er werden 75 studies, met in totaal 95.444 deelnemers (23% vrouwen), in de analyse opgenomen.

Uitkomsten

De primaire uitkomst was sterfte door alle oorzaken. Secundaire uitkomsten waren een samenstelling van CV sterfte en ziekenhuisopname voor HF, CV sterfte afzonderlijk en waarschijnlijkheid van stopzetting van het gebruik van het geneesmiddel. In een secundaire analyse werd het aantal gewonnen levensjaren geschat in de BIOSTAT-CHF- en ASIAN-HF-populaties (1-3).

Belangrijkste resultaten

Sterfte door alle oorzaken

Samenstelling van CV sterfte en ziekenhuisopname voor HF

CV sterfte

Stopzetting van geneesmiddel

Geschatte gewonnen levensjaren

Conclusie

Deze meta-analyse liet zien dat ARNI, bètablokker, MRA en SGLT2i de meest effectieve combinatie van therapieën was voor het verminderen van sterfte door alle oorzaken, de samengestelde uitkomst van CV sterfte en HF ziekenhuisopname, en CV sterfte afzonderlijk bij patiënten met HFrEF.

De auteurs van het artikel schreven: "Het substantiële gecombineerde voordeel van uitgebreide combinatietherapie bij HFrEF in vergelijking met afzonderlijke farmacologische middelen, pleit voor een vroege start van een uitgebreide behandeling in plaats van het één voor één toevoegen van afzonderlijke middelen met titratie naar streefdoseringen."

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: