Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere sensitiviteit en NPV met de ESC 0/1-uur en 0/2-uur algoritmes voor acuut MI

Performance of the European Society of Cardiology 0/1-Hour, 0/2-Hour, and 0/3-Hour Algorithms for Rapid Triage of Acute Myocardial Infarction

Literatuur - Chiang C-H, Chiang C-H, Pickering JW et al., - Ann Intern Med 2022, 175:101-113. doi:10.7326/M21-1499

Introductie en methoden

Achtergrond

De 0/1-uur en 0/2-uur algoritmes zijn eerste en tweede keuzes voor diagnostische protocollen gebaseerd op hoog sensitiviteit cardiale troponine (hs-cTn) voor de triage van patiënten met verdenking van acuut myocardinfarct (AMI), zoals beschreven in de 2020 ESC richtlijn [1]. Deze algoritmes passen assay-specifieke drempelwaarden toe voor cardiale troponine lager dan het 99e percentiel van een normaalreferentie in combinatie met absolute veranderingen binnen het eerste uur of eerste twee uur voor de triage van patiënten [2-10].

Het 0/3-uur algoritme dat een cardiale troponine drempelwaarde van het 99e percentiel van een normaalreferentie toepast binnen 3 uur in combinatie met klinische criteria wordt aanbevolen als een alternatief in de 2020 richtlijn [1].

In deze meta-analyse werden de diagnostische accuraatheid en werkzaamheid van triage van de ESC 0/1-uur, 0/2-uur en 0/3-uur algoritmes onderzocht.

Methoden

De literatuur werd doorzocht met gebruik van PubMed, Embrase, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Web of Science en Scopus voor studies gepubliceerd tussen januari 2011 en december 2020. Studies die in aanmerking kwamen waren RCTs, prospectieve cohortstudies of implementatiestudies die de diagnostische accuraatheid van de ESC 0/1-uur, 0/2-uur of 0/3-uur algoritmes hadden onderzocht in volwassen patienten met verdenking van NSTEMI of ACS. Er lag een focus op studies die de Elecsys hs-cTnT (Roche), Architect hs-cTnl (Abbott) en Centaur/Atellica hs-cTnl (Siemens) assays gebruikten omdat deze voornamelijk worden gebruikt door de spoedeisende hulp.

Een totaal van 32 studies met 30.066 patiënten en 4246 gevallen van index AMI werden geïncludeerd.

Uitkomsten

De primaire uitkomst was diagnostische accuraatheid (sensitiviteit, specificiteit, negatief voorspellende waarde (NPV), positief voorspellende waarde (PPV) met index opname van AMI. Secundaire uitkomsten waren 30-dagen sterfte, en proportie van patiënten die werden getrieerd naar uitgesloten (rule-out), observatie of ingesloten (rule-in).

Belangrijkste resultaten

Prestatie van uitsluiten (rule-out)

Prestatie van insluiten (rule-in)

Conclusie

Deze meta-analyse toonde dat de 0/1-uur en 0/2-uur algoritmes hogere sensitiviteit en NPV hadden dan het 0/3-uur algoritme voor de triage van patiënten met verdenking van MI.

De gepoolde sensitiviteit voor de 0/1-uur, 0/2-uur en 0/3-uur algoritmes waren 99.1%, 98.6% en 93.7%. Met een prevalentie van AMI van 12% gezien in de studies zouden 120 van 1000 geteste patiënten een diagnose van MI krijgen. Van deze 120 patiënten testen niet meer dan 3 mogelijk vals negatief volgens de 0/1-uur en 0/2-uur algoritmes en tot 15 testen mogelijk vals negatief volgens het 0/3-uur algoritme.

Gepoolde specificiteit voor de 0/1-uur, 0/2-uur en 0/3-uur algoritmes waren 94.0%, 96.1% en 93.2%, wat impliceert dat van de 880 van 1000 patiënten zonder AMI 18 tot 115 patiënten vals positief testen met gebruik van de ESC algoritmes.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Ann Intern Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: