Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Proteomics risicomodel superieur aan klinisch risicomodel bij voorspellen van recidiverende ASCVD

Targeted proteomics improves cardiovascular risk prediction in secondary prevention

Literatuur - Nurmohamed NS, Pereira JPB, Hoogeveen RM et al. - Eur Heart J. 2022 Feb 9;ehac055. doi: 10.1093/eurheartj/ehac055.

Introductie en methoden

Achtergrond

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer nieuwe therapeutische middelen beschikbaar gekomen die de mogelijkheid bieden om het residuele risico op ASCVD te verminderen [1-9]. Traditionele risicoscores presteren slecht op het gebied van onderscheidend vermogen [10]. Er zijn daarom nauwkeurigere methoden nodig om patiënten met het hoogste risico op recidiverende ASCVD-events te identificeren. Deze modellen kunnen daarmee hulp bieden bij op risico gebaseerde therapeutische beslissingen.

Doel van de studie

Deze studie onderzocht de voorspellende waarde van een proteomics risicomodel, samengesteld met behulp van machine learning-technieken, in een secundaire preventiesetting.

Methoden

Het derivatiecohort bestond uit 870 individuen uit het SMART-cohort en het validatiecohort bestond uit 700 individuen uit het Athero-Express-cohort [11,12]. In bloedmonsters werden in totaal 276 verschillende eiwitten gemeten van panels die waren geselecteerd op basis van bekende associaties met ASCVD.

Er werden drie modellen geconstrueerd met behulp van machine learning-technieken in het derivatiecohort:

Alle modellen werden opnieuw gekalibreerd voor gebruik in het validatiecohort en getest op onderscheidend vermogen, kalibratie en reclassificatie.

In een verkennende analyse werd de voorspellende waarde van het proteomics model beoordeeld bij patiënten met lage en hoge CRP-waarden. Voor deze analyse werden individuen in het derivatiecohort gecategoriseerd op basis van CRP-niveaus: hoog CRP (>2 mg/L, n=463) en laag CRP (≤2 mg/L, n=373). Personen met CRP >20 mg/L werden uitgesloten.

Resultaten

De primaire uitkomstmaat was het eerste recidiverende ASCVD-event, gedefinieerd als acuut MI, ischemische beroerte of CV sterfte.

Belangrijkste resultaten

Onderscheidend vermogen

Kalibratie en herclassificatie

Hoge vs. lage CRP-niveaus

Conclusie

Deze studie laat zien dat een proteomics risicomodel bestaande uit een panel van 50 eiwitten significant beter presteerde op het gebied van onderscheidend vermogen dan een klinisch risicomodel bij het voorspellen van recidiverende ASCVD-events. Het proteomics risicomodel was goed gekalibreerd en zorgde voor een verbetering van de netto reclassificatie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: