Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ApoB is de enige onafhankelijke parameter van lipiden-geassocieerd MI-risico

Association of Apolipoprotein B-Containing Lipoproteins and Risk of Myocardial Infarction in Individuals With and Without Atherosclerosis – Distinguishing Between Particle Concentration, Type, and Content

Literatuur - Marston NA, Giugliano RP, Melloni GEM et al., - JAMA Cardiol 2022, doi:10.1001/jamacardio.2021.5083

Introductie en methoden

Achtergrond

Het aantal atherogene apoB-bevattende deeltjes (LDL, IDL en VLDL) is mogelijk de driver van CV-risico in plaats van cholesterol of triglyceriden (TG) inhoud per se, aangezien Mendeliaanse randomisatiestudies hebben laten zien dat apoB een betere voorspeller is van coronairlijden dan LDL-c of TG concentraties [1,2]. Er is 1 ApoB-100 molecuul per atherogeen ApoB-bevattend deeltje en daarom kunnen metingen van ApoB-100 gebruikt worden als surrogaat voor de concentratie of aantal atherogene lipoproteïnedeeltjes.

Deze studie onderzocht de voorspellende waarde voor CV risico van gebruikelijke metingen van cholesterolconcentratie, TG concentratie, hun ratio en het aantal apoB-bevattende lipoproteïnen met gebruik van data van een groot primair cohort en twee secundaire preventiecohorten.

Methoden

Een prospectieve cohortanalyse werd uitgevoerd in een primaire preventiegroep die 389,529 individuen zonder lipidenverlagende therapie omvatte uit de UK Biobank [3,4] en in een tweede groep van 40,430 patiënten met vastgestelde atherosclerotische ziekte die lipidenverlagende therapie ontvingen en geïncludeerd waren in FOURIER [5,6] of IMPROVE-IT 7,8]. Mediane follow-up was 11.1 (IQR: 10.4-11.8) jaar in de UK Biobank en 2.5 (2.0-4.7) jaar in het gecombineerde klinische trialcohort.

Uitkomsten

Het eindpunt van interesse was fatale of niet-fatale MI.

Belangrijkste resultaten

Associatie voor apoB

Associatie voor non-HDL-c en TG

Association voor type lipoproteïne

Conclusie

Deze analyse toonde dat apoB de ene onafhankelijke driver van lipiden-geassocieerd MI-risico was, wat het belang van aantal (concentratie van) apoB-bevattende lipoproteïnen aantoont. Verder gaf de inhoud van lipiden (cholesterol of TG) en het type (LDL of TG-rijk) van apoB-bevattende lipoproteïnedeeltjes geen aanvullend risico vergeleken met apoB concentratie. Deze bevindingen waren consistent in een primaire preventie en secundaire preventie cohort.

De auteurs concluderen dat “verlagen van de totale concentratie van alle apoB-bevattende lipoproteïnen de focus zou moeten zijn van therapeutische strategieën”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: