Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI verlaagt mogelijk nadelige nieruitkomsten in HF-patiënten

Angiotensin-neprilysin inhibition and renal outcomes across the spectrum of ejection fraction in heart failure

Literatuur - Mc Causland FR, Lefkowitz MP, Claggett B et al., - Eur J Heart Fail 2022, doi: 10.1002/ejhf.2421

Introductie en methoden

Achtergrond

Gebruik van angiotensine converting enzyme (ACE)-remmers of mineralocorticoïde receptor antagonisten (MRAs) in patiënten met HFrEF is geassocieerd met een afname in eGFR in post-hoc analyses [1,2]. In HFpEF patiënten werden geen gunstige niereffecten gezien met MRAs en een versnelde afname in nierfunctie werd gezien met RAS-remming [3-5].

In post-hoc analyses van HFrEF en HFpEF trials vertraagde afname in eGFR met behandeling van gecombineerde angiotensine-neprilysine-remming [6,7].

Deze analyse onderzocht het effect van sacubitril/valsartan op harde nieruitkomsten in hartfalen en onderzocht behandeleffecten naar ejectiefractie door vooraf gespecificeerd poolen van data van de PARADIGM-HF en PARAGON-HF trials.

Methoden

PARADIGM-HF en PARAGON-HF waren gerandomiseerde, dubbelblinde trials waarin sacubitril/valsartan werd vergeleken met een RAS-remmer in patiënten met symptomatisch hartfalen en verhoogde natriuretische peptiden. PARADIGM-HF includeerde 8399 patiënten met LVEF ≤40% en PARAGON-HF includeerde 4796 patiënten met LVEF ≥45%. Eén van de exclusiecriteria was een eGFR<30 mL/min/1.73 m2 (bij screening) of <25 mL/min/1.73 m2 (bij randomisatie), of afname >35% tussen screening en randomisatie.

Uitkomsten

De primaire renale uitkomst was een samenstelling van ≥50% afname in eGFR, ESRD of sterfte door renale oorzaken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze gepoolde analyse van PARADIGM-HF en PARAGON-HF bestaande uit patiënten met HFrEF en HFpEF resulteerde behandeling met sacubitril/valsartan in een afname van de samengestelde renale uitkomst en vertraagde de afname in eGFR in vergelijking met RAS-remming.

De afname in het renale samengestelde eindpunt met gebruik van sacubitril/valsartan in vergelijking met RAS-remming was onafhankelijk van baseline renale functie en meest duidelijk in diegenen met baseline EF tussen 30% en 60%.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: