Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geschatte HVZ-vrije levensjaren met GLP-1RA bij patiënten met T2DM

Estimated Life-Years Gained Free of New or Recurrent Major Cardiovascular Events With the Addition of Semaglutide to Standard of Care in People With Type 2 Diabetes and High Cardiovascular Risk

Literatuur - Westerink J, Matthiessen KS, Nuhoho S, et al., - Diabetes Care 2022, doi:10.2337/dc21-1138

Introductie en methoden

//Achtergrond//

Om absolute levensverwachting vrij van nieuwe/terugkerende HVZ-events behaald met een interventie te schatten, kunnen concurrerende risico-gecorrigeerde modellen voor levenslang risico gecombineerd met HRs uit trials gebruikt worden op een individueel niveau. Het geschatte individuele voordeel dat een patiënt mogelijk behaald door behandeling kan worden besproken met de patiënt, dat daarmee gedeelde besluitvorming verbetert.

De tool voor levenslange risicovoorspelling voor patiënten met T2DM is het Diabetes Lifetime-perspective prediction (DIAL) risicomodel en is beschikbaar op http://www.u-prevent.com [1].

De GLP-1RA semaglutide verbeterde CV-uitkomsten in patiënten met T2DM met hoog risico op HVZ in een gepoolde analyse [2] van de SUSTAIN 6 [3] en PIONEER 6 trials [4]. In deze gepoolde analyse, was CV risicoreductie met semaglutide uitgedrukt als relatief risico gebaseerd op de gemiddelde patiënt uit deze trials.

Deze studie schatte het effect van toevoeging van semaglutide aan standaardzorg op levensvrije jaren van nieuwe/terugkerende HVZ-events in patiënten met T2DM, met gebruik van het DIAL model en gepoolde data van baseline karakteristieken uit SUSTAIN 6 en PIONEER 6 (POOLED cohort; n=6480).

Methoden

Voor iedere individu in het POOLED cohort werd levensverwachting van vrij van nieuw/terugkerende HVZ-events en 10-jaars HVZ-risico geschat met gebruik van het jaarlijkse risico op MACE en niet-cardiovasculaire sterfte op patiëntniveau, afgeleid van het DIAL model. Levensjaren vrij van nieuwe/terugkerende HVZ-events werden berekend als verschil tussen baseline leeftijd en leeftijd waarop de geschatte cumulatieve kans op overleving vrij van MACE voor het eerst onder 50% valt. 10-Jaars HVZ-risico werd berekend als de som van het jaarlijkse risico op MACE over 10 jaar.

De HR voor MACE van 0.76 van SUSTAIN 6 en PIONEER 6 werd toegepast op het jaarlijkse risico op MACE op een individueel niveau om individueel behandelvoordeel te schatten.

Uitkomsten

Belangrijkste uitkomsten waren absolute winst in levensjaren vrij van nieuwe/terugkerende HVZ-events, gedefinieerd als levensjaren vrij van nieuw of terugkerend MACE, en 10-jaars HVZ-risico, gedefinieerd als 10-jaars risico op nieuw of terugkerend MACE.

Belangrijkste resultaten

CV-voordeel met semaglutide

Effect van baselinerisico op HVZ-voordeel met semaglutide

Effect op leeftijd op HVZ-voordeel met semaglutide

Conclusie

Deze studie toonde dat behandeling met semaglutide resulteerde in winst in levensjaren vrij van nieuwe/terugkerende HVZ-events en een afname in 10-jaars HVZ-risico in patiënten met T2DM. Er was een grote spreiding van geschatte levensjaren vrij van nieuw/terugkerende HVZ-events behaald met semaglutide, dat variatie tussen patiënten weergeeft. Patiënten met hoger baseline CV-risico en die jonger waren bij starten met behandeling hadden het grootste absolute voordeel.

De auteurs sloten af met: “Deze studie helpt om de resultaten van cardiovasculaire uitkomstentrials met gebruik van semaglutide te contextualiseren en kunnen gebruikt worden om te helpen bij klinische besluitvorming”.

Vind dit artikel online op Diabetes Care Bekijk een video van dr. Westerink over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: