Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minderheid jongvolwassenen met ernstige hypercholesterolemie bereikt LDL-c-doel

Management of Severe and Moderate Hypercholesterolemia in Young Women and Men

Literatuur - Newton SL, Hoffmann AP, Yu Z et al. - JAMA Cardiol. 2022 Feb 1;7(2):227-230. doi: 10.1001/jamacardio.2021.4983.

Introductie en methoden

Achtergrond

Hypercholesterolemie op jonge leeftijd verhoogt het toekomstige CV-risico, onafhankelijk van de cholesterolconcentratie op middelbare leeftijd en de totale cumulatieve cholesterolblootstelling [1-3]. Het is daarom belangrijk om al op jonge leeftijd met de behandeling van hypercholesterolemie te starten. ACC/AHA-richtlijnen bevelen statinetherapie aan voor personen tussen 20 en 75 jaar oud met LDL-c ≥190 mg/dL, met als doel een LDL-c-verlaging van ≥50% [4].

Doel van de studie

Deze studie onderzocht de behandeling van hypercholesterolemie in twee hedendaagse cohorten met jongvolwassenen met matige of ernstige hypercholesterolemie.

Methoden

De studie includeerde in totaal 17591 volwassenen in de leeftijd van 20 tot 39 jaar. Cohort 1 (n=5438) omvatte personen met ernstige hypercholesterolemie, gedefinieerd als LDL-c ≥190 mg/dL, en cohort 2 (n=12513) omvatte personen met matige hypercholesterolemie, gedefinieerd als LDL-c 160-<190 mg/dL. De studie analyseerde de LDL-c-waarden en recepten voor lipidenverlagende therapie (LLT) tijdens follow-up. De mediane follow-up voor cohort 1 en 2 was respectievelijk 7,8 en 7,7 jaar.

Uitkomsten

Het primaire eindpunt in cohort 1 was een LDL-c-reductie van 50%. In cohort 2 was het primaire eindpunt een reductie van 30%.

Belangrijkste resultaten

1 op 3 jongvolwassenen met ernstige hypercholesterolemie bereikt een LDL-c-verlaging van ≥50%

Behandeling van matige hypercholesterolemie bij jongvolwassenen

Conclusie

Deze studie liet zien dat 30,1% van de jongvolwassenen met ernstige hypercholesterolemie een LDL-c-verlaging van ≥50% bereikte. Bij degenen met matige hypercholesterolemie bereikte 36,1% een LDL-c-verlaging van ≥30%. Vrouwen en jongere personen kregen minder vaak LLT voorgeschreven.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: