Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consistent voordeel met non-steroïde MRA in CKD en T2DM patiënten met en zonder HF

Finerenone in patients with CKD and T2D with and without heart failure: A prespecified subgroup analysis of the FIDELIO-DKD trial

Literatuur - Filippatos G, Pitt B, Agarwal R, et al., - Eur J Heart Fail 2022, doi: 10.1002/ejhf.2469.

Introductie en methoden

Achtergrond

In de FIDELIO-DKD trial resulteerde behandeling met de non-steroïde MRA finerenone in verbetering van nierfunctie en afname van CV morbiditeit en mortaliteit in patiënten met CKD en T2DM zonder HFrEF [1,2]. Fase II studies met finerenone toonden voordeel in patiënten met HFrEf, met T2DM en/of CKD [3-5]. En mechanistische studies hebben gesuggereerd dat MRAs mogelijk LV diastolische functie verbeteren, maar duidelijk voordeel is niet aangetoond in patiënten met HFmrEF of HFpEF in gerandomiseerde trials [6-8].

In deze vooraf gespecifieerde analyse van de FIDELIO-DKD trial werden de effecten van finerenone op CV, nier en HF-uitkomsten onderzocht in patiënten met en zonder een HF-geschiedenis (HFpEF or HFmrEF) op baseline.

Methoden

FIDELIO-DKD was een multicenter, fase III, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial. Patienten met een klinische diagnose van T2DM en CKD werden geïncludeerd, en patiënten moesten ≥4 weken behandeld worden met of ACE-remmer of ARB vóór het screeningsbezoek. Patienten met HFrEF werden uitgesloten.

Voor deze vooraf gespecificeerd subgroep analyse werden patiënten ingedeeld op aanwezigheid of afwezigheid van HF. Van 5674 patiënten hadden 436 (7.7%) een HF-geschiedenis op baseline.

Mediane follow-up was 2.6 jaar (IQR: 2.0-3.4 jaar).

-

Uitkomsten

De samengestelde CV uitkomst was gedefinieerd als tijd tot eerste optreden van CV sterfte, niet-fatale MI, niet-fatale beroerte of ziekenhuisopname voor HF. De samengestelde nieruitkomst was tijd tot eerste optreden van nierfalen, een aanhoudende afname van ≥40% in eGFR van baseline tot ten minste 4 weken, of sterfte door renale oorzaken.

Belangrijkste resultaten

Effect van finerenone op CV uitkomsten

Effect van finerenone op nieruitkomsten

Effect van finerenone op HF-uitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

Er was geen verschil in voordeel met finerenone wat betreft CV en nieruitkomsten in patiënten met CKD en T2DM tussen diegenen met en zonder HF-geschiedenis. Ook werd finerenone goed verdragen, zowel in patienten met en zonder een HF-geschiedenis.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: