Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verminderde noodzaak voor invasieve interventie bij obstructieve HCM met cardiale myosineremmer

Nieuws - 3 apr. 2022

Mavacamten As An Alternative To Surgical Septal Myectomy Or Alcohol Ablation In Patients With Severely Symptomatic Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy

Gepresenteerd op de ACC.22 door Prof. Milind Desai (Cleveland, OH, VS)

Introductie en methoden

Achtergrond

Er is behoefte aan specifieke en niet-invasieve therapieën voor patiënten met symptomatische obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (HCM). Mavacamten is een selectieve cardiale myosineremmer die gericht is op de onderliggende pathofysiologie van obstructieve HCM. Het vermindert de contractiliteit van de hartspier door overmatige myosine-actine-kruisbrugvorming te remmen. Eerder is al aangetoond dat mavacamten de LVOT-gradiënt, kwaliteit van leven en fysiek functioneren van patiënten verbetert. Het was echter nog onbekend of mavacamten de noodzaak voor septale reductietherapie (SRT) kan verminderen.

Methoden

VALOR-HCM was een multicenter, fase 3, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie bij volwassenen met obstructieve HCM met ernstige symptomen ondanks maximaal getolereerde medische therapie. Alle patiënten kwamen in aanmerking voor SRT op basis van de ACC/AHA-richtlijn van 2011 en zijn in de afgelopen 12 maanden doorverwezen voor SRT én overwogen actief om de procedure te ondergaan. In totaal werden 112 patiënten gerandomiseerd om gedurende 16 weken ofwel mavacamten (n=56) ofwel placebo (n=56) te krijgen. Patiënten kregen een klinisch onderzoek en echocardiogram op baseline, elke maand en na 16 weken. De startdosis mavacamten was 5 mg QD en werd getitreerd in week 8 (naar 10 mg, 5 mg of 2,5 mg) en 12 (naar 15 mg, 10 mg, 5 mg of 2,5 mg). Titratie was gebaseerd op LVEF en LVOT-gradiënt uit echocardiogrammetingen in rust en bij de Valsalva-manoeuvre.

Uitkomsten

Het primaire eindpunt was de samenstelling van na 16 weken nog steeds in aanmerking komen voor SRT volgens de 2011 ACC/AHA-richtlijn of de beslissing van de patiënt om SRT te ondergaan. Secundaire uitkomsten omvatten verandering in LVOT-gradiënt na inspanning, percentage patiënten met een verbetering van ≥1 klasse NYHA, verandering in KCCQ klinische samenvattingsscore, verandering in NT-proBNP en verandering in troponine I van baseline tot week 16.

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomst

Secundaire uitkomsten

Veiligheid

Conclusie

Bij patiënten met symptomatische obstructieve hypertrofische cardiomyopathie verminderde mavacamten het aantal patiënten dat in aanmerking kwam voor, of ervoor koos om septale reductietherapie te krijgen na 16 weken. Behandeling met mavacamten resulteerde ook in significante verbeteringen in LVOT-gradiënt, KCCQ klinische samenvattingsscore, NT-proBNP en troponine I.

-Onze verslaglegging van ACC.22 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Bekijk de video over de VALOR-HCM-studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: