Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Behoud van lagere K+ niveaus met nieuwe kaliumbinder in HFrEF

Nieuws - 4 apr. 2022

Patiromer For The Management Of Hyperkalemia In Subjects Receiving Renin-angiotensin-aldosterone System Inhibitor Medications For Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: Results From The DIAMOND Trial

Gepresenteerd op ACC.22 door Javed Butler, MD (Dalles, TX, VS)

Introductie en methoden

RAAS-remmers (RAASi) zijn geassocieerd met een verhoogd risico op hyperkaliëmie. Dit risico lijkt hoger te zijn bij oudere patiënten en bij patiënten met comorbiditeiten zoals diabetes en chronische nierschade. Hierdoor is het voor behandelaren van patiënten die RAASi gebruiken soms moeilijk om de optimale behandeling bij deze patiënten in te stellen zoals in de richtlijn wordt aanbevolen.

Er zijn nieuwe kaliumbinders beschikbaar voor de behandeling van hyperkaliëmie, maar het is onbekend of deze op de lange termijn voordeel geven om de behandeling van patiënten met hartfalen en een verminderde ejectiefractie (HFrEF) verder te optimaliseren. In de DIAMOND trial werd dit langetermijneffect van de kaliumbinder partiromeer onderzocht.

In deze studie werden patiënten geïncludeerd die hyperkaliëmie hadden tijdens het gebruik van RAASi of patiënten die een voorgeschiedenis hadden van hyperkaliëmie door RAASi. 1195 Patiënten startten in de run-in fase. De behandeling met RAASi werd in deze fase geoptimaliseerd. Dit werd gedefinieerd als het gebruik van ≥50% van de doses van ACEi/ARB/ARNI en ≥50 mg dosis van MRA, met gebruik van partiromeer. Vervolgens werden 878 patiënten waarbij de therapie geoptimaliseerd kon worden gerandomiseerd naar een groep die doorging met partiromeer en een groep die switchte naar placebo in een dubbelblinde fase.

Bij aanvang van de studie was het primaire eindpunt tijd tot CV sterfte of eerste CV ziekenhuisopname. Vanwege COVID-gerelateerde problemen werd dit eindpunt echter veranderd naar de gecorrigeerde gemiddelde verandering in serumkaliumniveaus aan het einde van de studie. In juni 2021 werd de studie afgerond. De gemiddelde duur van de follow-up was 266.6 dagen.

Resultaten

Conclusie

Gebruik van patiromeer resulteerde in behoud van lagere kaliumniveaus bij patiënten met HFrEF die optimale RAASi-therapie gebruikten. Behandeling met patiromeer verlaagde het risico op hyperkaliëmie en maakte richtlijn-aanbevolen RAASi-therapie mogelijk.

Discussie

De discussant Craig Beavers, PharmD (Lexington, KY, VS) zei dat de onderzoekers geweldig werk hadden gedaan gezien de pandemie. Hoewel dit niet de uitkomsten waren waar ze zich in eerste instantie op gericht hadden, zijn de data nog steeds waardevol. De bevindingen helpen om te realiseren hoe we patiënten over de barrières kunnen krijgen om de optimale behandeling bij deze patiënten in te stellen zoals in de richtlijn wordt aanbevolen. Hij concludeerde: “Deze trial helpt om tools te leveren zodat patiënten de beste uitkomsten krijgen."

-Onze verslaglegging van ACC.22 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: