Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Melding in EPD verbetert richtlijngestuurde therapie bij HFrEF

Nieuws - 12 apr. 2022

A Cluster-Randomized PRagmatic Trial Aimed At ImprOving Use Of Guideline Directed Medical Therapy In OutPatienTs With Heart Failure: PROMPT-HF

Gepresenteerd op de ACC.22 door Tariq Ahmad (New Haven, CT, VS)

Introductie en methoden

Achtergrond

Richtlijngestuurde medische therapie (GDMT) voor HFrEF omvat 4 medicatieklassen waarvan is bewezen dat ze ziekenhuisopnames en mortaliteit verminderen: BB, ACEi/ARB/ARNI, MRA en SGLT2i. De implementatie van deze behandelingen in de klinische praktijk blijft echter suboptimaal.

Doel van de studie

De PRagmatic Trial Of Messaging to Providers about outpatient Treatment of Heart Failure (PROMPT-HF) was ontworpen om de hypothese te testen of gerichte en gepersonaliseerde meldingen in elektronische patiëntendossiers (EPD) waarin wordt gewezen op GDMT bij HFrEF, zouden leiden tot een toename in het voorschijven van GDMT in vergelijking met standaardzorg.

Methoden

100 zorgverleners die de meeste HFrEF-patiënten behandelen in het Yale-New Haven Health System werden in deze studie geïncludeerd. Zorgverleners werden gerandomiseerd naar het ontvangen van EPD-meldingen wanneer de zorgverlener iets in het EPD invoert of standaardzorg. De melding bevat informatie over patiëntkenmerken en patiënt-specifieke GDMT-aanbevelingen. In totaal werden 1310 ambulante HFrEF-patiënten geïncludeerd in de studie.

Uitkomsten

De primaire uitkomst was de toename van het aantal GDMT-klassen dat 30 dagen na randomisatie was voorgeschreven. Een secundair uitkomst was een verhoging van de dosis van de voorgeschreven GDMT of toevoeging van een klasse GDMT.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gerandomiseerde studie toonde aan dat een melding in het EPD leidde tot verbetering in het voorschijven van richtlijngestuurde medische therapie (GDMT) bij patiënten met HFrEF in vergelijking met standaardzorg.

-Onze verslaglegging van ACC.22 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: