Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatie van verhoogd Lp(a) en hoge BMI geeft hoogste risico op aortaklepverkalking

Lipoprotein(a) and Body Mass Compound the Risk of Calcific Aortic Valve Disease

Literatuur - Kaltoft M, Langsted A, Afzal S et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 Feb 15;79(6):545-558. doi: 10.1016/j.jacc.2021.11.043.

Introductie en methoden

Achtergrond

Eerdere studies hebben aangetoond dat verhoogd Lp(a) en hoge BMI afzonderlijk geassocieerd zijn met een verhoogd risico op aortaklepverkalking (calcific aortic valve disease, CAVD) [1-7]. Het is echter nog niet bekend of een combinatie van deze twee risicofactoren het hoogste risico op CAVD geeft.

Doel van de studie

Deze studie onderzocht de associatie tussen de combinatie van een hoge Lp(a)-waarde en hoge BMI en het risico op CAVD. Tevens werd het tienjaarsrisico op CAVD voor de belangrijkste risicofactoren van CAVD bepaald.

Methoden

In totaal werden 69.988 personen uit de Copenhagen General Population Study die geen CAVD op baseline hadden, maar wel informatie over zowel Lp(a) als BMI in deze studie geïncludeerd. Na een mediane follow-up van 7,4 jaar werd de associatie tussen hoge Lp(a)-waarden en hoge BMI met het risico op CAVD bepaald. In head-to-head analyses waarbij Lp(a) en BMI met elkaar werden vergeleken, werden zowel Lp(a) als BMI onderverdeeld in groepen van het 1e tot 49e, 50e tot 89e, en 90e tot 100e percentiel. Om het absolute tienjaarsrisico te berekenen, werd Lp(a) onderverdeeld in drie groepen op basis van klinische afkappunten ((≤42 mg/dL [88 nmol/L], 43-79 mg/dL [89-169 nmol/L] , en ≥80 mg/dL [170 nmol/L]), BMI werd hiervoor ook in drie groepen onderverdeeld (normaal gewicht [18.5-24,9 kg/m²], overgewicht [25,0-29,9 kg/m²] en obesitas [≥30 kg/ m²]).

Belangrijkste resultaten

Hoge Lp(a)-waarden en hoge BMI, afzonderlijk, en risico op CAVD

Associatie tussen de combinatie van een hoge Lp(a)-waarde en hoge BMI en CAVD

Absoluut tienjaarsrisico op CAVD

Conclusie

De combinatie van een hoge Lp(a)-waarde en hoge BMI in het 90ste tot 100ste percentiel gaf een 3,5-voudig risico op CAVD vergeleken met beide risicofactoren onder het 50ste percentiel. Het absolute tienjaarsrisico op CAVD was hoger bij mannen dan bij vrouwen en nam toe met hogere leeftijd, Lp(a) en BMI, en varieerde van 0,4% tot 14%.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: