Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Omega-3-vetzuren verminderen HF hospitalisatie bij patiënten met DM2

Diabetes Mellitus, Race, and Effects of Omega-3 Fatty Acids on Incidence of Heart Failure Hospitalization

Literatuur - Djoussé L, Cook NR, Kim E, et al. - JACC Heart Fail. 2022 Apr;10(4):227-234

Introductie en methoden

Achtergrond

Uit de VITAL-HF-studie, een aanvullende studie op de VITAL-studie – met > 5000 zwarte deelnemers – bleek dat mariene omega-3-vetzuren het aantal recidief hospitalisaties wegens HF reduceerden [1]. Desalniettemin zijn data over het effect van omega-3-vetzuren op de incidentie van HF in algemene zin en in patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) beperkt beschikbaar en tegenstrijdig. Ook is de rol van ras/etniciteit bij de beoordeling van de interactie van DM2 met omega-3-suppletie op eerste en recidief hospitalisatie wegens HF niet eerder onderzocht.

Doel van de studie

Het primaire doel van de huidige analyse van de VITAL-HF-studie was het beoordelen van de effecten van omega-3-suppletie op de incidentie van eerste en recidief hospitalisatie wegens HF in patiënten met DM2 en in diegenen zonder DM2. Als secundaire doelstelling wilden de onderzoekers bekijken of ras het effect van omega-3-vetzuren op HF hospitalisatie veranderde.

//Methoden//

De VITAL-studie was een gerandomiseerde placebogecontroleerde studie waarin het effect van vitamine D en mariene omega-3-vetzuren (een mengsel van 460 mg EPA en 380 mg DHA) werden onderzocht voor de preventie van HVZ en kanker. Mediane follow-up was 5,3 jaar (bereik: 0-6,1 jaar). In de VITAL-HF studie werden 25.835 deelnemers zonder HF op baseline geïncludeerd. De algemene prevalentie van T2DM was 14%. 71.3% Van de deelnemers waren wit (non-Hispanic) en 20.2% waren zwart.

Uitkomsten

Primaire uitkomst in de huidige analyse van de VITAL-HF studie was eerste hospitalisatie). Secundaire uitkomst was recidief hospitalisatie wegens HF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De uitkomsten van deze post-hoc-analyse laten zien dat omega-3-vetzuren gunstige effecten hebben op de incidentie van hospitalisatie wegens HF bij patiënten met DM2 en niet in mensen zonder DM2. – Met name bij zwarte patiënten met DM2 was het voordeel op recidief hospitalisatie wegens HF uitgesproken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: