Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Risicoscore op basis van EPD-gegevens verbetert risicovoorspelling van coronair lijden

Coronary Risk Estimation Based on Clinical Data in Electronic Health Records

Literatuur - Petrazzini BO, Chaudhary K, Márquez-Luna C, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 Mar 29;79(12):1155-1166. doi: 10.1016/j.jacc.2022.01.021

Introductie en methoden

Achtergrond

Om mensen met risico op coronair lijden (CAD) te identificeren, zijn verschillende instrumenten voor risico-inschatting ontwikkeld, zoals de gepoolde cohortvergelijkingen (PCE) en de polygene risicoscore (PRS). De toepasbaarheid van de conventionele klinische risicoscore, de PCE-score, wordt beperkt door zowel onder- als overschatting van het CAD-risico [1-3], evenals door bias in bepaalde populaties [4-6], terwijl de klinische bruikbaarheid van een hoge PRS voor CAD nog verder moet worden onderzocht [7]. Aangezien het EPD belangrijke klinische gegevens over verschillende ziekten bevat, kan dit een waardevolle bron zijn voor een nauwkeurigere risicovoorspelling en -stratificatie.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten of een risicoscore gebaseerd op klinische kenmerken uit het EPD (EPD-score) de voorspelling en reclassificatie van het kortetermijnrisico op CAD kan verbeteren ten opzichte van de PCE-score en PRS.

Methoden

Om de EPD-score te ontwikkelen, werd een machineleren-gebaseerde methode toegepast op klinische gegevens afkomstig uit de EPD’s.

De voorspellende waarde van de EPD-score, PCE-score en PRS werd eerst onderzocht in een multi-etnisch ziekenhuiscohort – met EPD-koppeling – (BioMe Biobank-cohort) en vervolgens extern gevalideerd in een populatiegebaseerd cohort waarvoor EPD- en genotypegegevens beschikbaar waren (UK Biobank-cohort).

Beide studiepopulaties werden geselecteerd op basis van klinische richtlijnen om sturing te geven aan het initiëren van statinebehandeling . Het inclusiecriterium was een leeftijd van 40-79 jaar; personen die statines gebruikten of een tweedegraadsverwantschap (of hoger) hadden, werden uitgesloten van deelname. Het BioMe Biobank-cohort bestond uit 555 CAD-patiënten en 6349 controlepersonen en het UK Biobank-cohort uit 3130 CAD-patiënten en 378.344 controlepersonen.

De voorspellende waarde van de drie modellen werd beoordeeld door de oppervlakte onder de ‘receiver operating characteristic'-curve te bepalen, en ook werd de netto-reclassificatieverbetering (‘net reclassification improvement’) berekend.

Uitkomsten

De eerste uitkomstmaat was de voorspelling van CAD 1 jaar vóór de diagnose (primaire analyse). In een secundaire analyse werden het risico op beroerte en op atherosclerotische hart- en vaatziekten (CAD, angina en beroerte) onderzocht. Daarnaast werd bekeken of de EPD-score en de PRS individuen konden reclassificeren voor 1-jaarsrisico op CAD op basis van de PCE-score.

Belangrijkste resultaten

Risicovoorspelling

Reclassificatie

Positieve en negatieve voorspellende waarden, sensitiviteit en specificiteit, en vals positieven

Conclusie

Gebruik van de EPD-score verbeterde de voorspelling van het 1-jaarsrisico op CAD en de reclassificatie van individuen voor 1-jaars risico op CAD, vergeleken met de PCE-score en de PRS, vooral bij mensen met een laag CAD-risico. Volgens de auteurs “zou de klinische toepassing van deze score bestaan uit het identificeren van mensen met een hoog risico (die door traditionele risicoscores als ‘laag risico’ worden aangemerkt), waarbij de huidige preventie en zorg worden geoptimaliseerd”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: