Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Link tussen slaaptekort en gewichtstoename

Effects of Experimental Sleep Restriction on Energy Intake, Energy Expenditure, and Visceral Obesity

Literatuur - Covassin N et al. - J Am Coll Cardiol . 2022 Apr 5;79(13):1254-1265. doi: 10.1016/j.jacc.2022.01.038.

Introductie en methoden

Achtergrond

Chronisch slaaptekort is in verband is gebracht met obesitas, morbiditeit en vroegtijdige sterfte. Studies die dit verband hebben onderzocht tonen echter tegenstrijdige resultaten [1-4].

Observationele data die impliceren dat korte slaapduur een factor is waardoor obesitas in de hand wordt gewerkt, zijn weliswaar sterk suggestief maar inferentieel [5-10]. De experimentele studies op het gebied van slaaprestrictie en gewichtsregulatie kennen de nodige beperkingen en zijn met elkaar in tegenspraak [11-16]. Tevens is niet duidelijk of slaaptekort vettoename induceert, en op welke plaats in het lichaam overtollig vet wordt opgeslagen [17-20].

Doel van de studie

Het doel van deze gerandomiseerde, gecontroleerde cross-over studie was het onderzoeken van de effecten van verlengde slaapbeperking versus normale slaap (controle) op de energie-inname, energieverbruik en de regionale vetopslag bij gezonde, niet-obese mensen. Tijdens deze studie hadden de proefpersonen onbeperkt toegang tot gratis voedsel.

Methoden

In totaal namen 12 gezonde mensen (9 mannen/3 vrouwen in de leeftijd van 19-39 jaar) met body mass index (BMI) < 30 kg/m2 deel aan deze studie. De proefpersonen verbleven gedurende 21 dagen in de studiefaciliteit. Zij werden 1:1 gerandomiseerd naar ofwel 14 dagen experimentele slaapbeperking (mogelijkheid tot 4 uur slaap) ofwel controleslaap (mogelijkheid tot 9 uur slaap). Voorafgaand aan deze 14 dagen hadden alle deelnemers 4 dagen acclimatiseringstijd waarin ze 9 uur konden slapen, en na de 14 dagen volgden 3 dagen hersteltijd. Na een wash-out periode van minimaal 3 maanden brachten de proefpersonen opnieuw een periode van 21 dagen in de studiefaciliteit door waarbij degenen die in de eerste cyclus slaapbeperking hadden ondergaan nu in controleslaap groep vielen en vice versa. Ook hier startte men met 4 dagen acclimatiseren en eindigde men met 3 dagen hersteltijd.

De primaire uitkomst van deze studie was de gemiddelde verandering in dagelijkse calorie-inname tussen de acclimatiserings- en experimentele fase die werd beoordeeld als het verschil tussen slaaprestrictie en controle-omstandigheden. Secundaire uitkomsten waren onder meer het energieverbruik in rust en na de maaltijd, lichaamsgewicht en abdominale vetdistributie (gemeten met CT-scan).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De onderzoekers concludeerden dat 14 dagen slaapbeperking in combinatie met ongelimiteerde toegang tot gratis voedsel resulteert in een verhoogde energie-inname die bij gebrek aan veranderingen in energieverbruik leidt tot significante gewichtstoename.

De auteurs stelden: “Onze bevindingen leveren het eerste causale bewijs voor de epidemiologische observaties die korte slaap koppelen aan abdominale obesitas en visceraal vet.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: