Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Risicofactoren in kindertijd geassocieerd met CV-events op volwassen leeftijd

Childhood Cardiovascular Risk Factors and Adult Cardiovascular Events

Literatuur - Jacobs, Jr. DE, Woo JG, Sinaiko AR et al. - N Engl J Med. 2022 Apr 4. doi: 10.1056/NEJMoa2109191

Introductie en methoden

Achtergrond

Het International Childhood Cardiovascular Cohorts (i3C) Consortium bevat zeven cohorten in de Verenigde Staten, Australië en Finland [1,2]. Binnen deze cohorten wordt sinds de jaren zeventig data verzameld over cardiovasculaire risicofactoren in de kindertijd en worden deelnemers gevolgd tot op middelbare leeftijd. Dit biedt een unieke mogelijkheid om de associatie tussen risicofactoren in de kindertijd en CV-events op volwassen leeftijd te onderzoeken.

Doel van de studie

Deze studie onderzocht of de aanwezigheid van traditionele CV-risicofactoren (BMI, SBD, totaal cholesterolniveau, triglycerideniveau en roken) in de kindertijd geassocieerd zijn met hierop volgende CV-events op volwassen leeftijd.

Methode

De cohorten van het i3C-Consortium includeerden deelnemers van 3 tot 19 jaar in van de jaren 70 tot en met de jaren 90. In totaal werden 38.589 deelnemers (49,7% man, 15,0% zwart) van het i3C-Consortium in deze analyse opgenomen. Individuele risicofactoren (BMI, SBD, triglycerideniveau en totaal cholesterolniveau) werden geanalyseerd met behulp van z-scores. Roken werd geanalyseerd als een dichotome variabele (ja/nee). Daarnaast werd een gecombineerde z-score berekend met behulp van het ongewogen gemiddelde van de z-scores plus roken (een waarde van 2 voor roken [een hoge risicowaarde] of 0 voor niet-roken [gemiddeld risico]). De gemiddelde follow-up was 35 jaar. Uitkomstmaten waren fatale CV-events en fatale of niet-fatale CV-events.

Belangrijkste resultaten

Associatie tussen individuele risicofactoren in de kindertijd en CV-events op volwassen leeftijd

HR's voor een fataal CV-event op volwassen leeftijd volgens individuele risicofactoren in de kindertijd waren:

Associatie tussen de gecombineerde z-score op kinderleeftijd en CV events op volwassen leeftijd

Subgroepanalyses met risicofactoren geëvalueerd op volwassen leeftijd

Conclusie

Deze studie toonde aan dat traditionele CV-risicofactoren (BMI, SBD, totaal cholesterolgehalte, triglyceridengehalte en roken) in de kindertijd geassocieerd zijn met CV-events op volwassen leeftijd.

De auteurs van het artikel schreven: ‘Vanuit het perspectief van preventie, lijken zowel risicofactoren tijdens de kinderleeftijd als de overgang van risico op kinderleeftijd naar risico op volwassen leeftijd informatief te zijn. We stellen dus dat cardiovasculaire risico’s al tijdens de kindertijd beoordeeld zouden moeten worden, en een vermindering van risicofactoren tussen kindertijd en volwassenheid zou het risico op vroegtijdige hart- en vaatziekten mogelijk kunnen verlagen.’

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: