Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lp(a)-waarde neemt toe tijdens kindertijd

Lipoprotein(a) levels from childhood to adulthood: Data in nearly 3,000 children who visited a pediatric lipid clinic

Literatuur - De Boer LM, Hof MH, Wiegman A, et al. - Atherosclerosis. 2022 Mar 20; S0021-9150(22)00124-1. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2022.03.004

Introductie en methoden

Achtergrond

Volgens klinische richtlijnen moet een Lp(a)-meting ten minste één keer in ieders leven worden overwogen om personen met zeer hoge Lp(a)-waarden (≥180 mg/dL) te identificeren en om de inschatting van het cardiovasculaire risico te verbeteren [1]. Gebaseerd op de gedachte dat de Lp(a)-concentratie niet verandert met de leeftijd en dat er geen intra-individuele variatie is [2,3], wordt deze waarde slechts één keer bepaald; vervolgonderzoeken over een lange periode die deze aanname bevestigen, ontbreken echter. Verder zijn er beschikbare data over Lp(a)-waarden in volwassenen, maar het is onbekend of Lp(a)-waarden veranderen tijdens kindertijd.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten of de Lp(a)-waarde verandert tijdens de kindertijd en of er intra-individuele variatie is.

Methoden

Dit was een retrospectieve cohortstudie bij 2740 kinderen die tussen juni 1989 en oktober 2017 de kinderlipidenkliniek van het Amsterdam UMC – locatie AMC bezochten na verwijzing voor een voorlopige diagnose van (erfelijke) dyslipidemie. Het inclusiecriterium was een eerste Lp(a)-meting vóór de leeftijd van 18 jaar, en exclusiecriteria waren een ontbrekende of onvolledige Lp(a)-meting en gebruik van een PCSK9-remmer tijdens follow-up. Alle Lp(a)-metingen werden uitgevoerd door hetzelfde klinische laboratorium van het Amsterdam UMC.

Belangrijkste resultaten

Relatie tussen Lp(a)-waarde en leeftijd

Intra-individuele variatie

Conclusie

De Lp(a)-waarde steeg met 22% (geen lipidenverlagende medicatie) of 43% (statinegebruik) vanaf de kindertijd tot de volwassen leeftijd en vertoonde aanzienlijke intra-individuele variatie. De auteurs adviseren daarom om de Lp(a)-waarde tijdens de kindertijd minimaal twee keer te meten en deze meting op volwassen leeftijd te herhalen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Atherosclerosis

Deel deze pagina met collega's en vrienden: