Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Seriële metingen van myocardschade bij mechanisch geventileerde patiënten met COVID-19

Serial Assessment of Myocardial Injury Markers in Mechanically Ventilated Patients With SARS-CoV-2 (from the Prospective MaastrICCht Cohort)

Literatuur - Ghossein MA, Driessen RGH, van Rosmalen F, et al. - Am J Cardiol. 2022; 00:1−10

Introductie en methoden

Achtergrond

Er bestaat een sterke associatie tussen myocardschade bij COVID-19 en sterfte in het ziekenhuis [1-3]. De ontwikkeling van myocardschade in de loop van de tijd en of myocardschade bij patiënten met COVID-19 op de intensive care (IC) geassocieerd is met uitkomst, is echter nog niet opgehelderd.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om myocardschade te onderzoeken door seriële metingen van cardiale biomarkers en seriële ECG’s tijdens het volledige verloop van IC-opname bij mechanisch geventileerde patiënten met COVID-19 waarbij IC-overlevenden met niet-overlevenden werden vergeleken.

Methoden

Deze studie – die tussen 25 maart 2020 en 23 juni 2020 plaatsvond – maakte deel uit van een grotere prospectieve observationele studie, het Maastricht Intensive Care COVID (MaastrICCht) cohort. In totaal werden 90 patiënten met ademhalingsinsufficiëntie die mechanische beademing nodig hadden en een positieve SARS-CoV-2-test en/of CT-scan van de borstkas hadden die sterk suggestief was voor een SARS-CoV-2-infectie, in de uiteindelijke analyse opgenomen. Van hen overleefde 37% de IC-opname niet en 63% wel. Patiënten werden gevolgd tot overlijden op de IC of ontslag van de IC. Hoog-sensitieve cardiale troponine T (hs-cTnT), N-terminaal pro-B-type natriuretisch peptide (NT-proBNP) waarden werden dagelijks bepaalde en en seriële ECG's werden ten minste om de dag verzameld.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Hogere hs-cTnT op het moment van opname en een toename van NT-proBNP in de loop van de tijd zijn sterk geassocieerd met mortaliteit bij mechanisch geventileerde patiënten met COVID-19, ongeacht geslacht, leeftijd, APACHE II-score, dagelijkse creatinineconcentraties en COVID-19-gerelateerde CV risicofactoren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am J Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: