Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder hospitalisaties wegens recidief VTE met verlengde behandeling van DOAC

Association of Type of Oral Anticoagulant Dispensed With Adverse Clinical Outcomes in Patients Extending Anticoagulation Therapy Beyond 90 Days After Hospitalization for Venous Thromboembolism

Literatuur - Pawar A, Gagne JJ, Gopalakrishnan C, et al. - JAMA. 2022;327(11):1051-1060.

Introductie en methoden

Achtergrond

VTE kent een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit, en lange tijd is warfarine het enige orale anticoagulans geweest ter behandeling van VTE [1,2]. Tegenwoordig worden echter 4 directe orale anticoagulans (DOAC’s) veel gebruikt. Verlengde behandeling (> 90 dagen) is in verschillende studies beoordeeld, maar vooralsnog is geen directe vergelijking van DOAC's met warfarine of met elkaar gedaan [3-7].

Doel van de studie

Deze studie vergeleek verlengde receptuitgiftes voor de twee DOAC’s apixaban en rivaroxaban, en warfarine voor de uitkomsten van hospitalisatie wegens recidief VTE, hospitalisatie wegens ernstige bloedingen en mortaliteit.

Methoden

Dit was een verkennende retrospectieve cohortstudie met 64.642 volwassenen die startten met orale antistolling na ontslag uit het ziekenhuis wegens VTE en die de behandeling na 90 dagen voortzetten. Data werden verkregen uit 3 databases van gezondheidsclaims in de VS. Van alle geïncludeerde patiënten hadden 9.167 patiënten apixaban, 12.468 patiënten rivaroxaban en 43.007 patiënten warfarine. De mediane follow-up voor recidief VTE was 109 (IQR: 59-228) dagen. Voor ernstige bloedingen bedroeg de mediane follow-up 108 (IQR: 58-226) dagen. Propensity score matching-gewichten werden gebruikten om te corrigeren voor niet-willekeurige toewijzing van patiënten aan behandelgroepen.

Uitkomsten

De primaire uitkomst van de studie was hospitalisatie wegens recidief VTE en hospitalisatie wegens ernstige bloedingen. Secundaire uitkomst was mortaliteit door alle oorzaken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten die recepten ophaalden voor verlengde therapie met orale anticoagulans na ziekenhuisopname voor VTE waren receptuitgiftes voor apixaban > 90 dagen in vergelijking met warfarine > 90 dagen significant geassocieerd met een lager aantal hospitalisaties wegens recidief VTE. Er was geen significant verschil in het aantal hospitalisaties wegens ernstige bloedingen of mortaliteit door alle oorzaken wanneer patiënten met apixaban werden vergeleken met patiënten met warfarine. Er werden geen significante verschillen waargenomen voor vergelijkingen van apixaban versus rivaroxaban of rivaroxaban versus warfarine..

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: