Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langdurige en veilige verlaging van LDL-c-waarde met bempedoïnezuur

Long-Term Safety and Efficacy of Bempedoic Acid in Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease and/or Heterozygous Familial Hypercholesterolemia (from the CLEAR Harmony Open-Label Extension Study)

Literatuur - Ballantyne CM, Banach M, Bays HE, et al. - Am J Cardiol. 2022;S0002-9149(22)00322-8. doi: 10.1016/j.amjcard.2022.03.020

Introductie en methoden

Achtergrond

Voor patiënten met ASCVD en/of heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) wordt aanbevolen de LDL-c-waarde op lange termijn te verlagen [1,2]. Ondanks behandeling met statines of andere lipidenverlagende medicatie lukt het veel patiënten met een hoog HVZ-risico niet om de risicogebaseerde LDL-c-streefwaarden te behalen [3,4]. Om hen hierbij te helpen en tegelijkertijd het aantal bijwerkingen zo laag mogelijk te houden, is er behoefte aan behandelingen zonder statines.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de veiligheid en werkzaamheid op de lange termijn van de prodrug bempedoïnezuur. Deze orale remmer van het enzym ATP-citraatlyase verlaagt de LDL-c-waarde bij patiënten met hypercholesterolemie.

Methoden

Deze 78-weken durende open-label-extensiestudie (OLE-studie) was een vervolgstudie van de CLEAR (Cholesterol Lowering via Bempedoic acid, an ACL-Inhibiting Regimen) Harmony-trial [5]. In deze eerdere multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT met parallelle groepen werden patiënten met ASCVD en/of HeFH gerandomiseerd (2:1) naar bempedoïnezuur 1 dd 180 mg of placebo gedurende 52 weken. De inclusiecriteria waren destijds: LDL-c-waarde ≥70 mg/dL bij aanvang van de studie en behandeling met een maximaal getolereerde statinedosering met of zonder aanvullende lipidenverlagende therapie.

In de OLE-studie werd de behandeling met bempedoïnezuur gedurende 78 weken voortgezet bij 970 patiënten die aan de experimentele arm waren toegewezen (totale duur van bempedoïnezuurbehandeling: ≤130 weken), terwijl behandeling met bempedoïnezuur werd gestart bij 492 patiënten in de controlearm (≤78 weken bempedoïnezuurbehandeling). Alle patiënten die deelnamen aan de OLE studie, kregen ≥1 bempedoïnezuurdosis. Bij studieaanvang waren de demografische gegevens en kenmerken van de patiënten over het algemeen gelijk, ongeacht of ze bempedoïnezuur of placebo hadden gekregen in de oorspronkelijke studie (d.w.z. de CLEAR Harmony-studie).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat had betrekking op de veiligheid, beoordeeld aan de hand van de incidentie van behandelingsgerelateerde bijwerkingen (TEAE’s), ernstige TEAE’s en bijwerkingen van bijzonder belang (AESI’s). De secundaire uitkomst betrof de werkzaamheid, beoordeeld aan de hand van absolute en relatieve veranderingen in de baselinewaarde van LDL-c, totaal cholesterol (TC), niet-HDL-c, HDL-c, triglyceriden, apoB en hooggevoelige CRP (hsCRP) tot week 52 van de oorspronkelijke studie en tot week 78 van de OLE-studie (in totaal 130 weken).

Belangrijkste resultaten

Veiligheid

Werkzaamheid

Stopzetten van de behandeling

Conclusie

Continue behandeling met bempedoïnezuur gedurende maximaal 2,5 jaar als aanvulling op een maximaal getolereerde statinedosering werd over het algemeen goed verdragen en leidde tot een stabiele verlaging van de LDL-c-waarde bij patiënten met ASCVD en/of HeFH. Het veiligheidsprofiel van bempedoïnezuur was hetzelfde in de oorspronkelijke studie en de vervolgstudie, en er werden geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am J Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: