Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Primair eindpunt behaald in fase III-trial met SGLT2-remmer bij HFpEF-patiënten

Nieuws - 9 mei 2022

Resultaten van de DELIVER fase III trial toonden dat de SGLT2-remmer dapagliflozine resulteerde in een statistisch significante afname van het primaire samengestelde eindpunt van CV sterfte of verslechterend hartfalen (HF) in patiënten met HFmrEF of HFpEF (LVEF>40%).

DELIVER was een internationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, event-gedreven fase III trial met parallelle groepen waarin de werkzaamheid van dapagliflozine werd onderzocht in vergelijking met placebo bij 6.263 HF patiënten met LVEF>40% met of zonder DM2. Primaire eindpunt was tijd tot eerste optreden van CV sterfte, ziekenhuisopname vanwege HF or een spoedbezoek vanwege HF. Secundaire eindpunten omvatten totaal aantal HF events, ziekenhuisopname vanwege HF, veranderingen vanaf baseline in de totaal symptomenscore van de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire na 8 maanden, tijd tot CV sterfte en tijd tot sterfte door alle oorzaken.

Scott Solomon, Professor Medicine aan de Harvard Medical School en Brigham and Women’s Hospital en de Principal Investigator van de DELIVER Phase III trial, zei: “De resultaten van DELIVER breidden de gunstige effecten van dapagliflozine uit naar het volledige spectrum van patiënten met hartfalen”.

Veiligheid en verdraagbaarheid van dapagliflozine in de DELIVER trial waren vergelijkbaar met het profiel in vorige trials.

Dapagliflozine is al goedgekeurd voor indicaties gerelateerd aan behandeling van T2DM, HFrEF en CDK.

Bron: persbericht AstraZeneca, 5 mei 2022

Deel deze pagina met collega's en vrienden: