Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogde sLOX-1-waarden bij ACS-patiënten voorspellen fatale events na 1 jaar

Soluble lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 predicts premature death in acute coronary syndromes

Literatuur - Kraler S, Wenzl FA, Georgiopoulos G, et al. - Eur Heart J. 2022; doi.org/10.1093/eurheartj/ehac143

Introductie en methoden

Achtergrond

Lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 (LOX-1) wordt tot expressie gebracht door atherosclerotische plaques en er wordt gesuggereerd dat het een belangrijke rol speelt bij de pathogenese van atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) [1-3]. Pro-inflammatoire condities in de atherosclerotische plaque stimuleren LOX-1-splitsing en het afscheidingsproduct van LOX-1, oplosbaar LOX-1 (sLOX-1) is een opkomende, nieuwe biomarker die plaquelast en -kwetsbaarheid weergeeft [4,5]. Eerdere studies hebben aangetoond dat verhoogde sLOX-1 plasmawaarden zijn gerelateerd aan slechte uitkomsten bij stabiele patiënten tijdens langdurige follow-up [6,7].

Doel van de studie

Het doel van deze studie – die bekend staat als de SPUM-ACS-studie - was het onderzoeken van de relatie van sLOX-1 met mortaliteit door alle oorzaken na 30 dagen en 1 jaar, de interactie van sLOX-1 met hs-cRP op het risico van sterfte door alle en CV oorzaken en de associatie van veranderingen van sLOX-1 in de tijd met plaqueprogressie bij patiënten met acute coronaire syndroom (ACS)..

Methoden

De SPUM-ACS-studie was een door onderzoekers-gedreven, multicenter prospectieve cohortstudie [8-11]. Tussen januari 2010 en januari 2019 werden in totaal 2747 patiënten met ACS (n=2639) en chronisch coronair syndroom (CCS; n=69) in de studie geïncludeerd, evenals gezonde controles die gematcht waren voor geslacht en leeftijd (CTRL; n=120).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde dat sLOX-1 plasmawaarden tijdens ACS verhoogd zijn, vooral bij patiënten met STEMI en fatale events na 1 jaar voorspellen die losstaan van traditionele en gevestigde risicofactoren en GRACE 2.0. Aanhoudend hoge sLOX-1 plasmawaarden na ACS zijn geassocieerd met progressie van coronaire plaques bij patiënten die lipidenverlagende behandeling krijgen. Met deze uitkomsten is aangetoond dat sLOX-1 een nieuwe en onafhankelijke biomarker is voor fatale events bij patiënten met ACS.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: