Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Icosapent ethyl leidt tot verdere verlaging van HVZ-risico na MI

Prevention of Cardiovascular Events and Mortality With Icosapent Ethyl in Patients With Prior Myocardial Infarction

Literatuur - Gaba P, Bhatt, DL, Steg PG, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 May 3;79(17):1660-1671. doi: 10.1016/j.jacc.2022.02.035

Introductie en methoden

Achtergrond

Ondanks de verschillende behandelmogelijkheden om de waarde van LDL-c- en triglyceriden te verlagen, blijkt het toch lastig om het HVZ-risico volledig te elimineren. Dit is echter wel van groot belang bij patiënten met een eerder MI, die een verhoogd risico hebben op nieuwe ischemische events [1]. Sinds kort wordt gekeken naar icosapent ethyl (IPE) als aanvullend middel om het HVZ-risico verder te verlagen. Deze ethylester van eicosapentaeenzuur (een omega-3-vetzuur) vermindert onder andere het plaquevolume en vermindert ontstekingen [2-8].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten het effect van IPE op ischemische events bij patiënten met een eerder MI en hypertriglyceridemie die al behandeld werden met statines.

-

Methoden

Dit was een post-hocanalyse van REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl – Intervention Trial), een multinationale, dubbelblinde, fase 3b-RCT waarin 8179 patiënten met bewezen HVZ of diabetes mellitus plus andere risicofactoren werden gerandomiseerd naar IPE (2 dd 2 g) of placebo [9]. Patiënten werden al behandeld met statines. Hun LDL-c-waarde moest onder controle zijn en ze dienden een matig verhoogde triglyceridewaarde te hebben bij aanvang van de studie. Van de 8179 patiënten in REDUCE-IT hadden 3693 (45%) een MI doorgemaakt, van wie 1870 IPE en 1823 placebo hadden gekregen. Hun mediane follow-upduur was 4,8 jaar (interkwartielafstand: 3,2-5,3).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de samengestelde uitkomst van cardiovasculaire (CV) sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, coronaire revascularisatie, en instabiele angina waarvoor ziekenhuisopname nodig is. De belangrijkste secundaire uitkomstmaat was de samengestelde uitkomst van CV sterfte, niet-fataal MI en niet-fatale beroerte. Overige uitkomstmaten die vooraf waren vastgesteld en die blind waren beoordeeld, waren enkele van de afzonderlijke componenten van de primaire uitkomstmaat, evenals plotselinge hartdood en hartstilstand.

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomstmaat

Belangrijkste secundaire uitkomstmaat

Overige uitkomstmaten

Veiligheid

Conclusie

Bij patiënten met een eerder MI en hypertriglyceridemie die al behandeld werden met statines, resulteerde IPE-behandeling in aanzienlijke vermindering van het relatieve en absolute risico op ischemische events, waaronder CV sterfte. Het risico op atriumfibrilleren en kleine bloedingen was wel licht verhoogd.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: