Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Atriumfibrilleren of -flutter verhoogt risico op nadelige uitkomsten in HFpEF

Atrial Fibrillation in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: The PARAGON-HF Trial

Literatuur - Cikes M, Planinc I, Claggett B, et al. - JACC Heart Fail. 2022 May;10(5):336-346. doi: 10.1016/j.jchf.2022.01.018

Introductie en methoden

Achtergrond

Atriumfibrilleren en -flutter (AFF) komen vaak voor bij patiënten met HFpEF en verhogen het risico op nadelige uitkomsten [1]. In een post-hocanalyse van de trial TOPCAT (Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone Antagonist) werd een verband gezien tussen AFF bij aanmelding voor de studie en een verhoogd risico op cardiovasculaire (CV) sterfte of ziekenhuisopname voor HF [2].

Doel van de studie

In een post-hocanalyse van de trial PARAGON-HF (Efficacy and Safety of LCZ696 Compared to Valsartan, on Morbidity and Mortality in Heart Failure Patients With Preserved Ejection Fraction), beoordeelden de auteurs het verband tussen AFF-status bij aanmelding en uitkomsten, of AFF invloed had op het behandeleffect van sacubitril/valsartan, en of sacubitril/valsartan invloed had op het optreden van nieuw AFF na randomisatie bij patiënten zonder een voorgeschiedenis van AFF.

Methoden

De PARAGON-HF-studie was een multinationale, dubbelblinde, fase 3-RCT waarin 4822 patiënten met HFpEF werden gerandomiseerd naar sacubitril/valsartan of valsartan [3].

Voor de huidige analyse werden 4776 patiënten van wie AFF-gegevens beschikbaar waren bij aanvang van de studie, verdeeld over drie groepen: (1) patiënten met AFF op basis van ECG bij aanmelding (n = 1552; 33%); (2) patiënten met een voorgeschiedenis van AFF maar geen AFF volgens ECG bij aanmelding (n = 1005; 21%); en (3) patiënten zonder voorgeschiedenis van AFF én geen AFF volgens ECG bij aanmelding (n = 2219, 46%). De mediane follow-upduur was 2,9 jaar (interkwartielafstand: 2,5-3,4).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat van de PARAGON-HF-studie was een samengestelde uitkomst van het totale aantal HF-ziekenhuisopnames en CV sterfte. Overige uitkomstmaten waren het eerste optreden van de primaire samengestelde uitkomstmaat – eerste HF-ziekenhuisopname en CV sterfte (tijd tot de eerste uitkomst) – en zijn component eerste HF-ziekenhuisopname, evenals totale sterfte en niet-fatale beroerte.

Belangrijkste resultaten

Patiëntkenmerken bij studieaanvang

Relatie tussen AFF en uitkomsten

Invloed van AFF op behandeleffect van sacubitril/valsartan

Nieuw AFF na randomisatie

Conclusie

Bij patiënten met HFpEF was AFF gerelateerd aan een verhoogd risico op HF-ziekenhuisopname of CV sterfte, wat niet werd beïnvloed door behandeling met sacubitril/valsartan. Aangezien hetzelfde gold voor het optreden van nieuw AFF, menen de auteurs dat therapeutisch onderzoek naar vermindering van de AF-last bij HFpEF-patiënten wellicht gerechtvaardigd is.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: