Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aspirine verlaagt mogelijk MACE in CNS-patiënten zonder HVZ-geschiedenis

Nieuws - 23 mei 2022

Effects of aspirin in primary prevention of CVD in people with chronic kidney disease (CKD): results of the TIPS3 trial

Gepresenteerd op het ERA congres in Parijs, Frankrijk door Johannes Mann (München, Duitsland)

Introductie en methoden

Achtergrond

Er zijn beperkte gegevens over het effect van aspirine op CVD bij chronische nierschade (CNS) patiënten zonder eerdere HVZ. Eerdere analyses omvatten ASPREE-CKD bij oudere patiënten en HOT-CKD bij patiënten met hypertensie. In de HOT-CKD subanalyse nam het voordeel van aspirine op preventie van MACE en MI toe naarmate de eGFR lager was. En hoewel het voordeel van aspirine op MACE-preventie groter was in de CNS-groep dan in de niet-CNS-groep in de ASPREE-CKD-analyse, was deze bevinding statistisch niet significant.

Doel van de studie

Onderzoeken of aspirine effectief is in de preventie van HVZ bij mensen met CNS en zonder eerdere HVZ (primaire preventiesetting).

Methoden

TIPS-3 was een factorial gerandomiseerde gecontroleerde trial. In deze analyse van TIPS-3 werden gegevens gebruikt van 5712 patiënten die waren gerandomiseerd naar aspirine (75 mg/d) of placebo. De gemiddelde eGFR van deze populatie was 47 mL/min/1,73 m². CKD werd gedefinieerd als eGFR <60 mL/min/1,73 m² (n=983). De gemiddelde follow-up bedroeg 4,6 jaar.

Studie-eindpunten

De primaire uitkomst was een samenstelling van MI, beroerte, of CV-sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusies

Deze resultaten van een subanalyse van TIP-3 suggereren dat het gebruik van aspirine de HVZ-last kan verminderen bij patiënten met CNS maar zonder voorgeschiedenis van HVZ. Het bloedingsrisico was laag in deze patiëntenpopulatie.

Johannes Mann zei dat we verder geïnformeerd zullen worden door de ATTACK studie - de eerste studie met als primaire doelstelling het onderzoeken van aspirine in HVZ-preventie bij CKD-ND (niet-dialyse)-patiënten, die naar verwachting in 2025 zal eindigen.

- Onze verslaglegging van ERA 2022 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: