Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Vergelijking van twee screeningsmethoden voor albuminurie in de algemene bevolking

Vergelijking van twee screeningsmethoden voor albuminurie in de algemene bevolking

Nieuws - 23 mei 2022

The Thomas study (Towards HOMe-based Albuminuria Screening): A prospective, randomized study investigating two strategies for early detection and treatment of chronic kidney disease

Gepresenteerd op het ERA congres in Parijs, Frankrijk door Ronald Gansevoort (Groningen)

Introductie en methoden

Achtergrond

Chronische nierziekte (CNS) wordt vaak laat ontdekt, wanneer de eGFR al verminderd is, wat leidt tot een late start van preventieve behandeling. Vroege stadia van CNS worden gedefinieerd door albuminurie, die de sterkste risicofactor voor CNS-progressie is.

Doel van de studie

Om de waarde van screening van de algemene bevolking voor albuminurie te onderzoeken om individuen met CNS te identificeren.

Methoden

De studie bestond uit 3 fasen: screening thuis, uitgebreide screening en implementatie van zorg. In de thuis-gebaseerde fase 1, werden 15,072 personen uit de algemene bevolking van 45-80 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij werden gerandomiseerd naar de klassieke screeningsmethode (gebruik van een urine-opvangbuisje) of naar een e-Health methode (App- en dipstick-gebaseerd). Indien de albuminurie test positief was (ACR>3 mg/mmoL), werden de proefpersonen gevraagd een bevestigingstest te doen. Als albuminurie werd bevestigd, werden de proefpersonen uitgenodigd voor een uitgebreid screeningsbezoek in de centrale screeningfaciliteit om de traditionele risicofactoren voor CNS en CVD te bepalen. In geval van afwijkingen werden de proefpersonen doorverwezen naar een huisarts voor behandeling.

Studie-eindpunten

Eindpunten waren participatiegraad, opbrengst om hoge albuminurie en risicofactoren voor nier- en HVZ-progressie op te sporen, en implementatie van zorg.

Belangrijkste resultaten

Conclusies

Voor de klassieke methode was de participatiegraad hoog, de opbrengst van het vinden van personen met verhoogde albuminurie en nieuwe of slecht gereguleerde CNS en CV-risicofactoren goed, en de uitvoering van zorg aanvaardbaar, maar er is ruimte voor verbetering. Voor de e-Health methode was de participatiegraad relatief lager en was het percentage vals-positieven te hoog.

Gansevoort eindigde zijn presentatie met de opmerking dat screening van de algemene bevolking op albuminurie moet worden overwogen, en dat bevestiging in gecontroleerde studies die de werkzaamheid van screening vs. geen screening op harde eindpunten (zoals CV-events) aantonen nodig is. Hij deelde het nieuws dat zij financiering hebben ontvangen om een dergelijke studie in Nederland uit te voeren.

- Onze verslaglegging van ERA 2022 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: