Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Behoud van lagere kaliumniveaus met kaliumbinder bij HFrEF

Behoud van lagere kaliumniveaus met kaliumbinder bij HFrEF

Nieuws - 24 mei 2022

Patiromer For The Management Of Hyperkalemia In Subjects Receiving RAAS Inhibitors For Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: Results From The DIAMOND Trial

Gepresenteerd op ESC Heart Failure door Prof. dr. Stefan Anker (Berlijn, Duitsland)

Introductie en methoden

In de DIAMOND-studie werden HFrEF-patiënten geïncludeerd die hyperkaliëmie hadden tijdens het gebruik van RAASi of patiënten die een voorgeschiedenis hadden van hyperkaliëmie door RAASi. 1195 Patiënten startten in de run-in-fase. De behandeling met RAASi werd in deze fase geoptimaliseerd. Dit werd gedefinieerd als het gebruik van ≥50% van de doses van ACEi/ARB/ARNI en ≥50 mg dosis van MRA, met gebruik van partiromeer. Vervolgens werden 878 patiënten waarbij de therapie geoptimaliseerd kon worden gerandomiseerd naar een groep die doorging met partiromeer en een groep die switchte naar placebo in een dubbelblinde fase.

Bij aanvang van de studie was het primaire eindpunt tijd tot CV sterfte of eerste CV ziekenhuisopname. Vanwege COVID-gerelateerde problemen werd dit eindpunt echter veranderd naar de gecorrigeerde gemiddelde verandering in serumkaliumniveaus aan het einde van de studie. In juni 2021 werd de studie afgerond. De gemiddelde duur van de follow-up was 266.6 dagen.

Resultaten

Conclusie

Gebruik van patiromeer resulteerde in behoud van lagere kaliumniveaus bij patiënten met HFrEF die optimale RAASi-therapie gebruikten. Behandeling met patiromeer verlaagde het risico op hyperkaliëmie en maakte richtlijn-aanbevolen RAASi-therapie mogelijk.

– Onze verslaglegging van ESC Heart Failure 2022 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres –

Deel deze pagina met collega's en vrienden: