Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CETP-remmer verlaagt LDL-c bovenop hoge-intensiteit statine

Nieuws - 24 mei 2022

Obicetrapib lowers LDL-c in patients on high-intensity statins: Results from the ROSE trial

Gepresenteerd op het EAS 2022 congres door: Kausik Ray - London, UK

Introductie en methoden

Achtergrond

Eerdere studies met de CETP remmer obicetrapib hebben laten zien dat monotherapie en in combinatie met lage-intensiteit statines LDL-c verlaagt met 45%. Meer recent is er bewijsvoering ontstaan die resulteert in toegenomen belangstelling in de mogelijkheid van het remmen van CETP voor CV protectie.

Ten eerste hebben genetische studies laten zien dat polymorfismes geassocieerd met verlaagde CETP levels cardiobeschermend zijn zonder verhoogde HDL-c niveaus, maar met lagere LDL-c niveaus. Mendeliaanse randomisatiestudies hebben een 16% afname in CV risico aangetoond voor iedere 10 mg/dL afname in LDL-c in patiënten met loss-of-function CETP genotypen. Deze CV risicoreductie is gelijk aan die gezien in patiënten met loss-of-function genotypen in ieder van de eiwitten die getarget worden door statines, op PCSK9 gerichte therapie, en ezetimibe.

Ten tweede toonde de REVEAL studie dat CETP remming door anacetrapib MACE verlaagde. De 9% afname in MACE na 4.1 jaar follow-up werd precies voorspeld door de 11 mg/dL afname in LDL-c en was niet geassocieerd met de toename in HDL-c.

Het doel van de ROSE studie was om de lipidenverlagende werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van obicetrapib 5 en 10 mg te bestuderen in patiënten behandeld met hoge intensiteit statinetherapie in vergelijking met placebo.

Studieontwerp

120 Patiënten met een stabiel hoge-intensiteit statinetherapie met nuchtere LDL-c niveaus >1.8 mmol/L werden gerandomiseerd naar placebo, obicetrapib 5 mg of obicetrapib 10 mg voor 8 weken en gevolgd voor werkzaamheid, veiligheid of tolereerbaarheid.

Primaire uitkomst

De primaire werkzaamheidsuitkomst was het percentage verandering vanaf baseline in LDL-c in vergelijking met de placebogroep. Er was een vooraf gespecificeerde bepaling van LDL-c niveaus door voorbereidende ultracentrifugatie of Friedewald berekening.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Obicetrapib 5 en 10 mg in aanvulling op hoge intensiteit statinetherapie verlaagde mediane LDL-c niveaus vanaf baseline met respectievelijk 42% en 51% in patiënten geïncludeerd in de ROSE trial. Obicetrapib werd goed verdragen. De onderzoekers concludeerden dat obicetrapib van toegevoegde waarde kan zijn in patiënten met hoog ASCVD risico die niet hun LDL-c streefwaarden behalen ondanks hoge intensiteit statinetherapie.

Obicetrapib wordt momenteel onderzocht in fase 3 lipiden verlagende studies en CV uitkomsten trials.

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens het EAS congres 2022-

Bekijk een video van prof. Ray over de ROSE trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: