Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoeveel LDL-c verlaging is nodig om het verhoogde ASCVD-risico veroorzaakt door hoog Lp(a) te compenseren?

Nieuws - 25 mei 2022

Estimating the magnitude of LDL-c reduction needed to overcome the increased risk of atherosclerotic cardiovascular events caused by Lp(a) – to guide clinical management

Gepresenteerd op het EAS congres 2022 door Brian Ference (Cambridge, VK)

Introductie en methoden

Helaas verlagen dieet en lichaamsbeweging Lp(a)-waarden niet en bestaat er momenteel geen effectieve therapie om Lp(a)-waarden te verlagen. Daarom bevelen richtlijnen een intensieve aanpak van risicofactoren aan bij personen met een verhoogd ASCVD-risico als gevolg van verhoogde Lp(a)-waarden. Maar deze aanbevelingen zijn niet specifiek genoeg, wat leidt tot klinische inertie bij clinici ten aanzien van het meten van Lp(a)-waarden.

Doel van de studie

De primaire doelstelling was het kwantificeren van de hoeveelheid LDL-c-verlaging die nodig is om het verhoogde risico veroorzaakt door Lp(a) te overwinnen - afhankelijk van de leeftijd waarop met LDL-c-verlaging wordt begonnen. De secundaire doelstelling was klinische begeleiding te geven over hoe verhoogde Lp(a)-niveaus kunnen worden gebruikt als leidraad voor individuele behandelingsbeslissingen om het risico van ASCVD-events te verminderen totdat krachtige Lp(a)-verlagende therapieën beschikbaar komen.

Methoden

De studie was opgezet als een natuurlijk gerandomiseerd onderzoek van 445.765 deelnemers die waren geïncludeerd in de UK Biobank. Elk individu was op natuurlijke wijze gerandomiseerd naar ofwel gemiddeld Lp(a), hoger Lp(a), of zowel hoger Lp(a) als lager LDL met gebruik van genetische instrumenten.

Primaire uitkomstmaat

Het primaire resultaat was het levenslange risico op majeure coronaire events (MCE - eerste optreden van fataal of niet-fataal MI of coronaire revascularisatie) tussen 30-80 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze studie werd de kwantificering aangetoond van de extra LDL-c verlaging die nodig is om het verhoogde ASCVD-risico veroorzaakt door verhoogde Lp(a)-niveaus te overwinnen. Dit biedt duidelijke en direct bruikbare klinische begeleiding over hoe Lp(a)-waarden te gebruiken om de preventie van ASCVD te individualiseren. De intensiteit van aanvullende LDL-c-verlaging hangt af van zowel het absolute Lp(a)-niveau van een individu als de leeftijd waarop met LDL-c-verlaging wordt begonnen.

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens het EAS congres 2022-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: