Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lp(a) niet geassocieerd met trombotische events

Nieuws - 25 mei 2022

Lipoprotein(a) does not have a clinically significant arterial or venous prothrombotic effect

Gepresenteerd op de EAS 2022 door Elena Olmastroni (Milaan, Italië)

Introductie en methoden

Meta-analyses, mendeliaanse randomisatiestudies en genoombrede associatiestudies hebben aangetoond dat lipoproteïne(a) [Lp(a)] een onafhankelijke en causale bijdrage levert aan ASCVD-events. Er is echter nog onduidelijkheid over een mogelijk verband tussen Lp(a) en VTE aangezien studies tegenstrijdige resultaten hebben gevonden. De huidige studie had als doel om de relatie tussen Lp(a) en VTE te verder te onderzoeken door te analyseren of Lp(a) genetisch en klinisch relevante veneuze of arteriële protrombotische effecten heeft.

De studie maakte gebruik van data van 445.774 deelnemers (gemiddelde leeftijd 57,3 jaar, 54% vrouw) van de UK Biobank. Blootstelling aan Lp(a) werd gekarakteriseerd vanuit klinisch oogpunt door een meting op het moment van inschrijving in de UK Biobank, en vanuit genetisch oogpunt als een additieve genetische score met twee genetische varianten.

De uitkomstmaten waren majeure coronaire events (MCE, gedefinieerd als het eerste optreden van fataal of niet-fataal MI, of coronaire revascularisatie) en VTE (gedefinieerd als een samenstelling van DVT en PE). Er werden gestratificeerde analyses uitgevoerd waarbij de associatie tussen Lp(a) en MCE werd gestratificeerd op basis van genetische scores die het effect van antiplaatjes- en antitrombinetherapieën nabootsen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie vond géén associatie tussen Lp(a)-concentraties en trombotische events. Elena Olmastroni concludeerde verder dat het onwaarschijnlijk is dat het verhoogde risico op MCE veroorzaakt door verhoogd Lp(a) kan worden verlaagd door antibloedplaatjes- of antitrombinetherapie. Er zijn dus therapieën nodig die speciaal gericht zijn op het verlagen van Lp(a).

– Onze verslaglegging van EAS 2022 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres –

Deel deze pagina met collega's en vrienden: