Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Decongestieve effecten van SGLT2-remmer in acuut HF

Nieuws - 30 mei 2022

The impact of empagliflozin on decongestion in patients hospitalized for acute heart failure

Gepresenteerd op ESC Heart Failure 2022 door Prof. Piotr Ponikowski, (Wroclaw, Polen)

Introductie en methoden

De EMPULSE-studie toonde eerder aan dat behandeling met empagliflozine bij patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis voor acuut HF resulteerde in significant klinisch voordeel in vergelijking met placebo. Deze analyse van de EMPULSE-studie onderzocht de mogelijke decongestieve effecten van empagliflozine in vergelijking met placebo in aanvulling op standaard medische behandeling.

In totaal werden 530 patiënten met een primaire diagnose van acuut HF (de novo of gedecompenseerd chronisch HF, HFrEF of HFpEF, met of zonder T2DM) na klinische stabilisatie gerandomiseerd in een 1:1-verhouding naar empagliflozine (10 mg per dag) ofwel placebo te krijgen gedurende 90 dagen.

De volgende decongestiemarkers werden onderzocht in de huidige analyse: gewichtsverlies, gewichtsverlies gecorrigeerd voor de gemiddelde dagelijkse lusdiureticumdosis, AUC van verandering ten opzichte van de baseline NT-proBNP niveaus, hemoconcentratie, en verandering in klinische congestiescore.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Prof. Ponikowski concludeerde starten met empagliflozine bij patiënten opgenomen voor acuut HF resulteerde in grotere veranderingen van decongestiemarkers in vergelijking met placebo. Decongestie werd vroeg gezien (op dag 15) en hield aan (tot dag 90).

– Onze verslaglegging van ESC Heart Failure 2022 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres -

Lees onze samenvatting van de EMPULSE-studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: