Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder eerste beroertes bij T2DM-patiënten na GLP-1RA-behandeling

Effects of Semaglutide on Stroke Subtypes in Type 2 Diabetes: Post Hoc Analysis of the Randomized SUSTAIN 6 and PIONEER 6

Literatuur - Strain WD, Frenkel O, James MA, et al. - Stroke. 2022 May 18;101161STROKEAHA121037775. doi: 10.1161/STROKEAHA.121.037775

Introductie en methoden

Achtergrond

Aangezien patiënten met DM meer kans hebben op een beroerte op jongere leeftijd, met slechtere uitkomsten en een hoger recidiefrisico dan degenen zonder DM [1,2], is beroertepreventie bij DM van groot belang. Er is steeds meer bewijs dat GLP-1RA’s het risico op een beroerte verminderen bij T2DM-patiënten, en dat komt niet alleen door de glykemische controle [3-8].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten het effect van de GLP-1RA semaglutide op het beroerterisico, gestratificeerd naar beroertesubtypes, bij T2DM-patiënten met een hoog HVZ-risico.

Methoden

In een verkennende post-hocanalyse werden de gegevens van twee wereldwijde fase 3-RCT’s samengevoegd: de SUSTAIN 6 en PIONEER 6-trial. In de SUSTAIN 6 (Trial to Evaluate Cardiovascular and Other Long-Term Outcomes With Semaglutide in Subjects With Type 2 Diabetes) werden patiënten gerandomiseerd naar semaglutide 0,5 of 1 mg subcutaan eenmaal per week of placebo [9], terwijl de behandeling in de studie PIONEER (Peptide Innovation for Early Diabetes Treatment) 6 bestond uit semaglutide 14 mg oraal eenmaal daags of placebo [10]. De inclusiecriteria van beide studies waren: (1) T2DM; en (2) leeftijd ≥50 jaar met bewezen HVZ (bijvoorbeeld MI, beroerte, TIA’s), chronisch HF of chronische nierziekte; of leeftijd ≥60 jaar met HVZ-risicofactoren.

Uitkomstmaten

De belangrijkste uitkomstmaten waren de tijd tot het eerste optreden van een beroerte (fataal of niet-fataal) en de beroertesubtypen (ischemisch, hemorragisch of onbekend). In een subgroepanalyse werden de effecten van de behandeling op de tijd tot het optreden van een beroerte beoordeeld voor verschillende subgroepen( eerdere beroerte, eerder MI of beroerte, eerder AF, leeftijd, geslacht, eGFR en systolische bloeddruk). Daarnaast werd de impact onderzocht van een eerdere beroerte op het effect dat semaglutide of placebo had op de tijd tot eerste MACE.

Belangrijkste resultaten

Risico op beroerte

Subgroepanalyse

Risico op MACE

Conclusie

Bij T2DM-patiënten met een hoog HVZ-risico verminderde semaglutide het risico op een eerste beroerte vergeleken met placebo, ongeacht een voorgeschiedenis van beroerte. Het effect van semaglutide was voornamelijk te danken aan een lager risico op occlusie van kleine bloedvaten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Stroke

Deel deze pagina met collega's en vrienden: