Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zeer oude AF-patiënten in Japan hebben baat bij zeer lage dosis DOAC

Effect of 15-mg Edoxaban on Clinical Outcomes in 3 Age Strata in Older Patients With Atrial Fibrillation – A Prespecified Subanalysis of the ELDERCARE–AF Randomized Clinical Trial

Literatuur - Kuroda M, Tamiya E, Nose T, et al. - JAMA Cardiol. 2022 Apr 13;e220480. doi:10.1001/jamacardio.2022.0480

Achtergrond

Om cardio-embolische beroerte bij patiënten met AF te voorkomen, raden klinische richtlijnen het gebruik van directe orale anticoagulantia (DOAC’s) aan, ook bij ouderen [1,2]. In de ELDER-CARE-AF (Edoxaban Low-Dose for Elder Care Atrial Fibrillation Patients) studie verminderde zeer lage dosis edoxaban (15 mg) de incidentie van beroerte of systemische embolie in vergelijking met placebo in oudere Japanse patiënten (≥80 jaar) met AF, zonder een significant verschil in bloedingen tussen de twee armen. De effectiviteit en veiligheid van DOAC’s bij zeer oude AF-patiënten (≥90 jaar) met een hoog bloedingsrisico moeten echter nog worden opgehelderd.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om de effecten te beoordelen van een zeer lage dosis edoxaban (15 mg) in drie leeftijdsgroepen (80-84 jaar, 85-89 jaar en ≥90 jaar) van AF-patiënten die deelnamen aan de ELDERCARE-AF-trial.

Methoden

Dit was een vooraf gespecificeerde subanalyse van de ELDERCARE-AF-studie. In deze multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT die werd uitgevoerd in Japan van augustus 2016-december 2019, werden 984 AF-patiënten die niet in aanmerking kwamen voor een standaardbehandeling met OAC’s gerandomiseerd (1:1-verhouding) naar edoxaban 15 mg 1 dd of placebo [3].

Inclusiecriteria waren: leeftijd ≥80 jaar; voorgeschiedenis van AF gedocumenteerd binnen 1 jaar na het geven van informed consent; CHADS2-score ≥2 punten; en geen indicatie voor een standaarddosering van OAC’s vanwege een verhoogd bloedingsrisico (bijvoorbeeld creatinineklaring <30 ml/min, of een voorgeschiedenis van een bloeding in een kritisch gebied/orgaan of een gastro-intestinale bloeding). Exclusiecriteria waren onder andere de aanwezigheid van matig-ernstige mitralisstenose en/of een mechanische hartklep.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat voor werkzaamheid was de samengestelde uitkomst van beroerte en systemische embolie. De primaire uitkomstmaat voor veiligheid waren grote bloedingen volgens de criteria van de International Society on Thrombosis and Hemostasis.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

Bij Japanse AF-patiënten van ≥80 jaar die niet in aanmerking kwamen voor standaardtherapie met OAC’s, was edoxaban 15 mg superieur aan placebo in het voorkomen van beroerte of systemische embolie in alle drie de leeftijdsgroepen. Het aantal ernstige bloedingen en het aantal ernstige of klinisch relevante niet-ernstige bloedingen waren niet significant– maar wel numeriek – hoger met edoxaban. Voorzichtigheid is geboden bij het vertalen van deze resultaten naar andere etnische populaties, waarschuwen de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: