Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gepoolde analyse toont geen nieuwe veiligheidsrisico’s van SGLT2i bij T2DM-patiënten met CNS

Safety of Empagliflozin in Patients With Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease: Pooled Analysis of Placebo-Controlled Clinical Trials

Literatuur - Tuttle KR, Levin A, Nangaku M, et al. - Diabetes Care. 2022 Apr 26;dc212034. doi: 10.2337/dc21-2034

Introductie en methoden

Achtergrond

Verschillende klinische richtlijnen bevelen het gebruik van een SGLT2i aan bij patiënten met T2DM en CNS [1,2]. Aanbevelingen voor eGFR-niveaus waarop met SLGT2i kan worden begonnen of gestopt moet worden verschillen echter per middel, en het label voor middelen kan per land en regio verschillen. Omdat we weten dat ongeveer 40% van de T2DM-patiënten uiteindelijk chronische nierschade (CNS) ontwikkelt [3,4], is het interessant dat de SGLT2i empagliflozine het optreden en de progressie van CNS bij T2DM-patiënten vermindert [5]. Maar wat zijn de veiligheidsrisico’s van empagliflozinegebruik als T2DM-patiënten al CNS hebben?

Doel van de studie

Het doel van de studie was om de veiligheid van empagliflozine te beoordelen bij T2DM-patiënten met matige tot ernstige CNS (categorie G3-4) die hadden deelgenomen aan eerdere RCT’s naar het effect van empagliflozine versus placebo.

Methoden

De auteurs voegden de gegevens samen van 19 gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische trials (fase 1-4) en 1 gerandomiseerde, placebogecontroleerde uitbreidingsstudie waarin T2DM-patiënten dagelijks 10 of 25 mg empagliflozine of placebo kregen. De eGFR werd berekend met de CKD-EPI-formule uit 2009 (CKD-EPI staat voor ‘Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration’).

Uitkomstmaten

De uitkomstmaat was de tijd tot het eerste optreden van door de onderzoeker gerapporteerde nadelige events.

Belangrijkste resultaten

T2DM-patiënten met CNS

Nadelige events

Conclusie

Een uitgebreide veiligheidsanalyse liet zien dat behandeling met empagliflozine niet resulteert in een algemeen verhoogd risico op ernstige nadelige events, nadelige events die leiden tot stopzetting of events van bijzonder belang vergeleken met placebo bij T2DM-patiënten met matige tot ernstige CNS, ongeacht de eGFR bij studieaanvang. Bovendien heeft empagliflozine mogelijk een gunstig effect op het ontstaan van hyperkaliëmie en oedeem bij deze patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Diabetes Care

Deel deze pagina met collega's en vrienden: