Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CT vs. invasieve coronaire angiografie bij stabiele pijn op de borst: zelfde MACE-risico maar minder complicaties

CT or Invasive Coronary Angiography in Stable Chest Pain

Literatuur - The DISCHARGE Trial Group - N Engl J Med. 2022 Apr 28;386:1591-602. doi: 10.1056/NEJMoa2200963

Introductie en methoden

Achtergrond

Invasieve coronaire angiografie (ICA) is de referentiestandaard voor het diagnosticeren van obstructieve coronaire hartziekte (CAD). Ook is hiermee coronaire revascularisatie tijdens dezelfde procedure mogelijk. Electieve ICA is echter geassocieerd met zeldzame maar majeure proceduregerelateerde complicaties [1]. CT is een nauwkeurig, niet-invasief alternatief voor ICA bij patiënten met stabiele pijn op de borst en een gemiddelde a-priorikans op obstructieve CAD [2,3].

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om CT te vergelijken met ICA als eerste diagnostische beeldvormingsstrategie om het behandelbeleid te bepalen voor patiënten met stabiele pijn op de borst die klinisch waren verwezen voor ICA.

Methoden

De trial DISCHARGE (Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease) was een multicentrische, pragmatische, gerandomiseerde, beoordelaar-geblindeerde superioriteitsstudie met parallelle groepen, waarin 3667 patiënten werden gerandomiseerd (1:1-ratio) naar CT of ICA. Inclusiecriteria waren: leeftijd ≥30 jaar, verwijzing voor ICA vanwege stabiele pijn op de borst en een gemiddelde a-priorikans op obstructieve CAD (10-60%). Patiënten werden gerekruteerd in een van de 26 gecertificeerde klinische centra in 16 Europese landen.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was MACE, een samengestelde uitkomst van cardiovasculaire (CV) sterfte, niet-fataal MI en niet-fatale beroerte. Daarnaast werd een uitgebreidere primaire uitkomstmaat – een samengestelde uitkomst van CV sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, TIA en majeure proceduregerelateerde complicaties – beoordeeld.

Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren majeure proceduregerelateerde complicaties die optraden tijdens of binnen 48 uur na de CT/ICA, gerelateerde testen of revascularisatieprocedures, en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (waaronder angina pectoris tijdens de laatste 4 weken van follow-up, en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gemeten met de EQ-5D en SF-12v2).

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomstmaat

Secundaire uitkomstmaten

Conclusie

Onder patiënten die waren verwezen voor ICA vanwege stabiele pijn op de borst en een gemiddelde a-priorikans op obstructieve CAD, waren er geen verschillen in het risico op MACE, de incidentie van angina of de kwaliteit van leven tussen de groep die CT als eerste diagnostische beeldvormingsstrategie kreeg en de groep die ICA onderging. Wel waren de incidentie van majeure proceduregerelateerde complicaties en van revascularisatieprocedures lager als CT de eerste beeldvormingsstrategie was.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: