Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanzienlijk gewichtsverlies door duale GIP en GLP-1 receptoragonist bij mensen met obesitas

Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity

Literatuur - Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. - N Engl J Med. 2022 Jun 4. doi: 10.1056/NEJMoa2206038

Introductie en methoden

Achtergrond

Recente bewijsvoering toont dat op leefstijl-gebaseerde benaderingen voor de behandeling van obesitas tegenregulerende mechanismen induceren die gewichtsreductie beperken [1]. Deze centrale en perifere mechanismen maken het voor een individu met obesitas moeilijk om tot een lager gewicht te komen [2]. Verschillende internationale richtlijnen adviseren nu een medicamenteuze behandeling met een langwerkende GLP-1RA geadviseerd voor mensen met een BMI ≥30 kg/m2 of een BMI ≥27 kg/m2 én aan overgewicht gerelateerde complicaties [3,4]. Tirzepatide is een nieuw peptide dat wekelijks subcutaan wordt toegediend en niet alleen een agonistische werking op de GLP-1-receptor heeft, maar ook op de glucoseafhankelijke insulinotrope polypeptide (GIP)-receptor. Dit leidt mogelijk tot ene grotere gewichtsreductie dan alleen GLP-1RA [5]. Het is goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van DM2 en in een fase 2-studie resulteerde behandeling met tirzepatide bij patiënten met DM2 in een klinisch relevant gewichtsverlies.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om de werkzaamheid en veiligheid van tirzepatide te evalueren bij volwassenen met obesitas of overgewicht die geen DM2 hadden.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie in 119 instellingen uit 9 landen (SURMOUNT-1-studie). 2539 Patiënten ≥ 18 jaar met een BMI ≥30 kg/m2 of een BMI ≥27 kg/m2 én ten minste 1 overgewicht gerelateerde complicatie, zoals hypertensie, dyslipidemie, OSAS of HVZ, werden in een verhouding 1:1:1:1 gerandomiseerd naar een wekelijkse subcutane injectie met tirzepatide (5, 10 of 15 mg ) of placebo gedurende 72 weken als aanvulling op een leefstijlinterventie. Om in aanmerking te komen voor deelname, moesten patiënten 1 of meer mislukte dieetpoging hebben gedaan. Belangrijke exclusiecriteria waren diabetes, een verandering in lichaamsgewicht van meer dan 5 kg in de afgelopen 90 dagen, een eerdere of geplande chirurgische behandeling van obesitas, en een behandeling met een medicijn dat gewichtsverlies bevordert in de afgelopen 90 dagen.

Uitkomstmaten

De 2 primaire uitkomstmaten waren de procentuele verandering in lichaamsgewicht vanaf baseline tot 72 weken en gewichtsverlies ≥ 5% na 72 weken. Belangrijke secondaire uitkomstmaten waren: gewichtsverlies ≥ 10%, ≥ 15% en ≥ 20% na 72 weken; de verandering in lichaamsgewicht vanaf baseline tot 20 weken, en de verandering in tailleomtrek, systolische bloeddruk, nuchtere insuline- en lipideconcentraties en de fysiek functioneren score in het 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) vanaf baseline tot 72 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij mensen met obesitas resulteerde behandeling met 5, 10 of 15 mg tirzepatide na 72 weken in een aanzienlijke en blijvende gewichtsafname. Gemiddelde gewichtsafnames waren 19.% en 20.9% met 10 en 15 mg doses tirzepatide in vergelijking met 3.1% in de placebogroep. De auteurs schreven: “Dit is een ongebruikelijke aanzienlijke mate van gewichtsreductie in reactie op een antiobesitas medicatie in vergelijking met bevindingen van andere fase 3 klinische trials". Het medicijn werd over het algemeen goed verdragen door de deelnemers.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op New Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: