Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer vermindert incidentie hyperkaliëmie in HF-patiënten

Empagliflozin and serum potassium in heart failure: an analysis from EMPEROR-Pooled

Literatuur - Ferreira JP, Zannad F, Butler J, et al. - Eur Heart J. 2022 Jun 10;ehac306. doi: 10.1093/eurheartj/ehac306

Introductie en methoden

Achtergrond

Hyperkaliëmie leidt vaak tot het onderbreken of staken van de behandeling met RAAS-remmers [1], wat de prognose van patiënten met HF kan verslechteren [2-4]. De CREDENCE-, DAPA-HF- en EMPEROR-Reduced-trial suggereren dat de SGLT2-remmers canagliflozine, dapagliflozine en empagliflozine de incidentie van hyperkaliëmie kan verminderen bij patiënten met T2DM en CKD [5], en bij patiënten met HFrEF die een MRA gebruiken [6,7].

Doel van de studie

In deze secundaire analyse van EMPEROR-Pooled werd het effect onderzocht van empagliflozine op de incidentie van hyper- en hypokaliëmie bij patiënten met HF.

Methoden

In EMPEROR-Pooled weorden individuele patiëntgegevens uit de EMPEROR-Reduced- en EMPEROR-Preserved-trial gecombineerd (n=9583). Beide trials zijn internationale, multicenter, dubbelblinde fase 3-studies waarin volwassen patiënten met chronisch HF werden gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg per dag of placebo in aanvulling op hun gebruikelijke behandeling. Patiënten met NYHA-klasse II-IV-symptomen gedurende 3 of meer maanden, een verhoogde NT-proBNP-concentratie en een LVEF ≤40% (EMPEROR-Reduced) of >40% (EMPEROR-Preserved) kwamen in aanmerking voor deelname. Hyper- en hypokaliëmie werd vastgesteld op basis van door de onderzoekers gerapporteerde ongewenste voorvallen (‘adverse events’) en ook gedefinieerd door de serumkaliumconcentratie, waarbij >5,5 mmol/l (‘hyperkaliëmie’), >6,0 mmol/l (‘ernstige hyperkaliëmie’) en <3,0 mmol/l (‘ernstige hypokaliëmie) als grenswaarden werden gebruikt.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een samenstelling van de incidentie van door de onderzoekers gerapporteerde hyperkaliëmie en nieuwe initiatie van behandeling met kaliumbinders.

Belangrijkste resultaten

Hyperkaliëmie

Hypokaliëmie

Conclusie

Bij patiënten met HF resulteerde behandeling met empagliflozine in een lagere incidentie van hyperkaliëmie, vergeleken met placebo. Het percentage patiënten bij wie hypokaliëmie optrad, was gelijk tussen beide groepen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: