Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

20-jaarsprognose van hypertrofische cardiomyopathie: lage mortaliteit maar hoge morbiditeit

Very long-term prognosis in patients with hypertrophic cardiomyopathy: a longitudinal study with a period of 20 years

Literatuur - Sugiura K, Kubo T, Ochi Y, et al. - ESC Heart Fail. 2022 Jun 2. doi: 10.1002/ehf2.13983.

Introductie en methoden

Achtergrond

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een langzaam progressieve aandoening waarbij de klinische kenmerken zich gedurende het gehele leven kunnen ontwikkelen [1,2]. Recente studies hebben gesuggereerd dat de prognose is verbeterd en HCM over het algemeen wordt geassocieerd met beperkte invaliditeit en een normale levensverwachting, mits plotselinge dood kan worden voorkomen [3-6]. De follow-upperiode van de meeste studies naar de klinische uitkomsten van HCM was echter minder dan 10 jaar [7,8].

Doel van de studie

De auteurs wilden het klinische beloop van HCM bepalen gedurende een follow-upperiode van ongeveer 20 jaar.

-

Methoden

In deze retrospectieve, monocentrische, longitudinale studie werden volledige en gedetailleerde klinische dossiers van 93 opeenvolgende patiënten geanalyseerd die uiterlijk 31 december 2000 waren gediagnosticeerd met HCM in het Kochi Medical School Hospital in Kochi, Japan.

Aan de hand van morfologisch en hemodynamisch onderzoek met echocardiografie werden de patiënten verdeeld in 5 groepen:

1. hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HOCM), gedefinieerd als aanwezigheid van een basale obstructie van het uitstroomtraject van het LV (gradiënt: >30 mmHg);

2. midventriculaire obstructie (MVO), gedefinieerd als aanwezigheid van systolische obliteratie ter hoogte van het midden van het LV, waardoor MVO ontstaat met een systolische piekgradiënt >30 mmHg;

3. eindstadium-HCM, gedefinieerd als systolische LV-disfunctie met globale EF <50%;

4. apicale HCM, gedefinieerd als hypertrofie beperkt tot de LV-apex onder het niveau van de papillaire spier;

5. hypertrofische niet-obstructieve cardiomyopathie (HNCM) (d.w.z.: niet-obstructieve HCM anders dan eindstadium-HCM of apicale HCM).

Uitkomstmaten

Het optreden van HCM-gerelateerd overlijden en HCM-gerelateerde nadelige events werden geëvalueerd.

Belangrijkste resultaten

Patiëntkenmerken bij studieaanvang

Hypertrofische-cardiomyopathiegerelateerd overlijden

Hypertrofische-cardiomyopathiegerelateerde nadelige events

Atriumfibrillatie en remodellering van linker ventrikel

Conclusie

In dit gemeenschapsgebaseerde cohort van Japanse patiënten was de jaarlijkse HCM-gerelateerde mortaliteit relatief laag (1,1%). Maar gedurende de follow-upperiode van 20 jaar kreeg ongeveer de helft van de patiënten te maken met een of meerdere HCM-gerelateerde nadelige events. Aangezien het eerste HCM-gerelateerde nadelige event bij sommige patiënten pas optrad in het derde decennium na de eerste evaluatie, wijzen de onderzoeksresultaten er volgens de auteurs op dat HCM-patiënten op álle leeftijden zorgvuldig moeten worden gevolgd.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: