Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bijna alle ACS-patiënten bereiken LDL-c streefwaarde met toevoeging van PCSK9i aan optimale statinetherapie

Achievement of ESC/EAS LDL-C treatment goals after an acute coronary syndrome with statin and alirocumab

Literatuur - Landmesser U, McGinniss J, Steg G, et al. - Eur J Prev Cardiol. 2022 Jun 16;zwac107, doi: 10.1093/eurjpc/zwac107

Achtergrond

De ESC/EAS dyslipidemie richtlijn van 2019 raden een LDL-c-streefwaarde aan van<1,4 mmol/l (en LDL-c-reductie >50%) na recent acuut coronair syndroom (ACS), en <1,0 mmol/l als er ook sprake is van recidiverende CV events binnen 2 jaar [1]. Veel ACS-patiënten behalen deze doelen echter niet met statines alleen. Voor hen wordt een combinatiebehandeling geadviseerd.

Doel van de studie

De auteurs wilden het werkelijke aantal patiënten dat de LDL-c-streefwaarde (<1,4 of <1,0 mmol/l) bereikte tijdens behandeling met de PCSK9i alirocumab bepalen en het verwachte aantal patiënten dat dit doel zou bereiken met ezetimibbehandeling onder ACS-patiënten met LDL-c ≥1,4 mmol/l ondanks optimale statinetherapie.

Methoden

Dit was een post-hocanalyse van de ODYSSEY OUTCOMES-trial. In deze multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT werden patiënten met recent ACS (1-12 maanden voorafgaand aan de randomisatie) en hyperlipidemie ondanks statinetherapie met hoge intensiteit of maximaal getolereerde statinetherapie gerandomiseerd (1:1-verhouding) naar alirocumab 75 mg subcutaan om de 2 weken of placebo [2]. Deze subanalyse omvatte 17.589 patiënten met LDL-c ≥1,4 mmol/l bij aanvang van de studie die geen ezetimibbehandeling kregen na randomisatie.

Uitkomstmaten

Het aantal patiënten dat LDL-c<1,4 mmol/l bereikte op enig moment na de randomisatie werd onderzocht. In een subgroep van patiënten met ≥1 ander CV event (bijvoorbeeld MI, instabiele angina, beroerte of coronaire revascularisatie) in de 2 jaar voorafgaand aan de ACS-diagnose werd het aantal patiënten bepaald dat LDL-c <1,0 mmol/l bereikte op enig moment na de randomisatie.

Een simulatieanalyse werd gebruikt om een schatting te maken van het aantal patiënten dat zou hebben voldaan aan de nieuwe richtlijndoelen bij studieaanvang of ten minste eenmaal na randomisatie als ezetimib was toegevoegd aan hun behandeling (uitgaande van 18±3% reductie van LDL-c-waarden).

Belangrijkste resultaten

LDL-c-streefwaarde <1,4 mmol/l

LDL-c-streefwaarde <1,0 mmol/l

Verwachte aantal patiënten dat streefwaarde zou bereiken met ezetimib

Conclusie

Door additionele behandeling met alirocumab bereikte 95% van de patiënten met recente ACS en LDL-c ≥1,4 mmol/l ondanks optimale statinetherapie, de LDL-c-streefwaarde van<1,4 mmol/l zoals aanbevolen door de ESC/EAS richtlijn uit 2019. Van de patiënten die daarnaast recidiverende CV events hadden, behaalde 85% de streefwaarde van <1,0 mmol/l. Als ezetimib in plaats van alirocumab was toegevoegd aan de optimale statinetherapie, zou naar verwachting slechts 11% van de patiënten LDL-c <1,4 mmol/l bereiken. Maar 97% zou dit doel hebben behaald als tripeltherapie met een statine, ezetimib én alirocumab was ingezet.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: