Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Associatie van langdurig zitten met mortaliteit en HVZ meer uitgesproken in lagere inkomenslanden

Association of Sitting Time With Mortality and Cardiovascular Events in High-Income, Middle-Income, and Low-Income Countries

Literatuur - Li S, Lear SA, Rangarajan S, et al. - JAMA Cardiol. 2022 Jun 15. doi: 10.1001/jamacardio.2022.1581

Introductie en methoden

Achtergrond

Langdurig zitten is in de huidige maatschappij heel gewoon geworden, dankzij de populariteit van elektronische apparaten, de toename van zittend werk en veranderde transportmiddelen. In de afgelopen 10 jaar is de totale zittijd onder Amerikaanse volwassenen met bijna 1 uur per dag toegenomen [1,2]. Uit onderzoek uit hoge-inkomenslanden en China blijkt dat langdurig zitten geassocieerd is met mortaliteit en HVZ [3-7]. Sedentair gedrag kan echter aanzienlijk verschillen, afhankelijk van iemands sociaaleconomische status of sociale klasse [8,9].

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om de relatie te bestuderen tussen zittijd enerzijds en mortaliteit en ernstige HVZ in lage-, midden- en hoge-inkomenslanden.

Methoden

De onderzoekers gebruikten gegevens van 105.677 35-70-jarigen die deelnamen aan de Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE)-studie, een grootschalig, prospectief cohortonderzoek dat gebaseerd is op de algemene bevolking in Afrika, Europa, het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika. De deelnemers werden gerekruteerd vanaf 1 januari 2003 en gevolgd tot 31 augustus 2021. Mediane follow-up was 11.1 jaar (IQR: 8.6-12.2). Zij kwamen uit 21 landen, die volgens de classificatie van de Wereldbank uit 2006 werden ingedeeld in hoge-inkomenslanden (n = 4), hogere-middeninkomenslanden (n = 7), lagere-middeninkomenslanden (n = 5) en lage-inkomenslanden (n = 5). Informatie over zittijd en lichamelijke activiteit werd verzameld op basis van een gevalideerde vragenlijst, de Physical Activity Questionnaire (IPAQ).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was samengesteld uit totale sterfte en ernstige cardiovasculaire voorvallen, gedefinieerd als cardiovasculaire mortaliteit, niet-fataal myocardinfarct, beroerte of hartfalen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Langdurig zitten is geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte en ernstige cardiovasculaire voorvallen, met name in lage-inkomens- en lagere-middeninkomenslanden. Vermindering van de zittijd in combinatie met meer lichamelijke activiteit zou een belangrijke strategie kunnen zijn om vroegtijdig overlijden en HVZ te voorkomen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: