Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CAC-score kan REDUCE-IT-eligible-patiënten identificeren die het meeste baat hebben van icosapent ethyl

Association between REDUCE-IT criteria, coronary artery disease severity, and cardiovascular events: the Western Denmark Heart Registry

Literatuur - Mortensen MB, Dzaye O, Razavi AC, et al. - Eur J Prev Cardiol. 2022 Jun 3:zwac104. doi: 10.1093/eurjpc/zwac104.

Introductie en methoden

Achtergrond

Onlangs heeft de REDUCE-IT-trial laten zien dat behandeling met 2 g icosapent ethyl tweemaal daags het risico op ASCVD verlaagt bij patiënten die behandeld worden met een statine en die een hoge triglyceridenconcentratie, maar een lage tot matige LDL-c-concentratie hebben [2]. De REDUCE-IT-trial omvatte een heterogene populatie van patiënten die behandeld werden in het kader van primaire of secundaire preventie. Het is onbekend welke patiënten met verhoogde triglyceriden het meeste baat hebben van behandeling met icosapent ethyl. Omdat de calciumconcentratie in de kransslagaders (‘coronary artery calcium’, CAC) sterk geassocieerd is met het risico op ASCVD [1], kan de CAC-score mogelijk helpen bij het identificeren van patiënten die het meeste baat hebben bij de behandeling met icosapent ethyl.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om te bepalen of ASCVD-risicostratificatie op basis van de CAC-score bij patiënten die in aanmerking zouden komen voor REDUCE-IT zinvol is in het identificeren van patiënten die het meeste baat hebben bij de behandeling met icosapent ethyl.

Methoden

De onderzoekers gebruikten gegevens uit de Western Denmark Heart Registry van 2146 volwassenen bij wie in de periode 1 januari 2008-31 december 2017 CT-angiografie was verricht en die op basis van biochemische criteria – triglyceridenconcentratie van 1,52-6,63 mmol/l én LDL-c concentratie ≥1,06 mmol/l en ≤2,59 mmol/l – in aanmerking zouden zijn gekomen voor deelname aan de REDUCE-IT-trial. Met behulp van CT-angiografie werd bepaald of patiënten geen coronair lijden (luminale stenose van 0% en Agatston-score van 0), niet-obstructieve coronair lijden (luminale stenose <50%) of obstructieve coronair lijden (luminale stenose >50%) hadden. De volgende CAC-scores werden gebruikt als maat voor de gecalcificeerde atherosclerotische plaquebelasting (‘plaque burden’): 0, 1-299 en ≥300.

Uitkomstmaten

De onderzoekers waren geïnteresseerd in het risico op voorvallen van ASCVD, gedefinieerd als myocardinfarct, beroerte, revascularisatie of totale mortaliteit meer dan 90 dagen na CT-angiografie. Harde ASCVD voorvallen waren gedefinieerd als myocardinfarct, beroerte, of totale mortaliteit. Mediane follow-up was 4.3 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie van een cohort van patiënten dei CT angiografie ondergingen en voldeden aan REDUCE-IT-criteria toonde dat de CAC-score, een maat voor atherosclerotische plaquebelasting, kan worden gebruikt om te bepalen welke patiënten het meeste baat hebben bij de behandeling met icosapent ethyl, ongeacht of zij obstructief of geen obstructief coronair lijden hebben.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: