Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grotere LDL-c reductie door PCSK9-remmer bij FH-patiënten in tijdgemiddelde analyse

Time-averaged low-density lipoprotein cholesterol lowering with evolocumab: Pooled analysis of phase 2 trials

Literatuur - Schludi B, Giugliano RP, Sabatine MS, et al. - J Clin Lipidol. 2022 Jun 6;S1933-2874(22)00174-X. doi: 10.1016/j.jacl.2022.05.069.

Introductie en methoden

Achtergrond

Op de lange termijn verlaagt de PCSK9-remmer evolocumab de LDL-v-concentratie met circa 60%, vergeleken met placebo, zo blijkt uit meerdere gerandomiseerde onderzoeken [1-3]. In deze trials werd het effect van evolocumab echter geëvalueerd aan het einde van het doseringsinterval (dat wil zeggen: op het dieptepunt van het medicijneffect), waardoor het behandeleffect mogelijk onderschat wordt. Om het effect van evolocumab nauwkeuriger te bepalen, is het beter om het gemiddelde te berekenen van de LDL-c-concentratie over een langere periode, waarin zich zowel pieken als dalen van het medicijneffect bevinden.

Doel van de studie

In deze gepoolde analyse van gegevens van patiënten met familiaire hypercholesterolemie uit meerdere fase 2-studies werd op basis van tijdgemiddelden het LDL-c-verlagende effect van evolocumab onderzocht en vergeleken met dat van placebo.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een gepoolde analyse van gegevens uit 5 fase 2-studies waarin patiënten met familiaire hypercholesterolemie (n=372) werden gerandomiseerd naar evolocumab (140 mg om de 2 weken of 420 mg maandelijks) of placebo. Patiëntgegevens werden alleen gebruikt als de LDL-c-concentratie van de patiënt was gemeten bij aanvang van de studie en hij of zij nog behandeld werd met evolocumab of placebo na 8 en 10 weken (bij behandeling om de 2 weken) of na 8 weken (bij maandelijkse behandeling). De LDL-c-concentratie werd berekend met zowel de Martin-Hopkins-formule als de Friedewald-formule. Voor elke patiënt werd de procentuele afname van de LDL-c-concentratie ten opzichte van de LDL-c-concentratie bij aanvang van de studie gemiddeld over een periode van 4 weken (week 9-12). Een soortgelijke analyse werd uitgevoerd voor de serumconcentratie van vrij PCSK9.

Uitkomstmaten

De onderzoekers waren geïnteresseerd in de tijdgemiddelde procentuele afname van de concentraties van LDL-c en vrij PCSK9 door behandeling met evolocumab, vergeleken met placebo.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit deze gepoolde analyse blijkt dat het LDL-c-verlagende effect van evolocumab groter is wanneer de LDL-c-concentratie wordt gemiddeld over een langere periode in plaats van gemeten aan het einde van het doseringsinterval. De auteurs concluderen dat tijdgemiddelde metingen van de LDL-c-concentratie mogelijk beter weer geven wat het te verwachten behandeleffect is van PCSK9-remmers op de lange termijn.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: