Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer veilig en werkzaam bij HFpEF in alle leeftijdsgroepen

Empagliflozin Improves Outcomes in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction Irrespective of Age

Literatuur - Böhm M, Butler J, Filippatos G, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 Jul 5;80(1):1-18. doi: 10.1016/j.jacc.2022.04.040

Introductie en methoden

Achtergrond en doel van de studie

Empagliflozine verlaagt het gecombineerde risico op CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname bij HFpEF-patiënten, zoals aangetoond in de recent studie EMPEROR-Preserved (Empagliflozin Outcome Trial in Patients With Chronic Heart Failure With Preserved Ejection Fraction) [1]. In het algemeen kunnen er zorgen bestaan over verminderde behandeleffecten en meer bijwerkingen bij een toenemende leeftijd [2]. Het doel van deze analyse was daarom om de de interactie van leeftijd met de werkzaamheid en veiligheid van empagliflozine in de EMPEROR-Preserved-trial te evalueren.

Methoden

De EMPEROR-Preserved-trial was een dubbelblinde RCT waarin 5988 patiënten met HF (symptomen van NYHA-klasse II-IV) en EF >40% werden gerandomiseerd (1:1-ratio) naar empagliflozine 10 mg per dag of placebo. Voor de huidige, vooraf gespecificeerde analyse werden de patiënten verdeeld in 4 groepen op basis van hun leeftijd op baseline: <65 jaar (n=1199), 65-74 jaar (n=2214), 75-79 jaar (n=1276) en ≥80 jaar (n=1299).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de tijd tot het eerste optreden van de samengestelde uitkomst van vastgelegde CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname. De eerste secundaire uitkomstmaat was de incidentie van alle (eerste en herhaalde) vastgestelde HF-ziekenhuisopnamen. De tweede secundaire uitkomstmaat was de verandering van de eGFR-helling. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) – gebaseerd op de ‘Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-Clinical Summary Score’ (KCCQ-CSS) – en de frequentie van nadelige events werden ook beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheidsuitkomsten

eGFR-helling

Overige uitkomsten

Conclusie

In een vooraf gespecificeerde analyse van de EMPEROR-Preserved-trial had leeftijd geen invloed op de gunstige effecten van empagliflozine op de vermindering van CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname, alle HF-ziekenhuisopnamen en eGFR-daling, noch op de verbetering van de HRQoL. Bovendien was een hogere leeftijd niet geassocieerd met klinisch relevante veiligheidsrisico’s.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: