Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lager serumurinezuur en minder hyperurikemie-events met SGLT2-remmer bij HFrEF

Uric acid and sodium-glucose cotransporter-2 inhibition with empagliflozin in heart failure with reduced ejection fraction: the EMPEROR-reduced trial

Literatuur - Doehner W, Anker SD, Butler J, et al. - Eur Heart J. 2022 Jul 5;ehac320. doi: 10.1093/eurheartj/ehac320.

Achtergrond

Hyperurikemie komt vaak voor bij patiënten met HF en is geassocieerd met ernstigere ziekte, hogere concentraties natriuretische peptiden, een hogere ventriculaire vullingsdruk en een lagere cardiale output [1,2]. Daarnaast is jicht een veelvoorkomende comorbiditeit bij patiënten met HF, die gerelateerd is aan een verhoogde mortaliteit en een verhoogd risico op een ziekenhuisopname vanwege HF [3-5]. Bijgevolg is de serumurinezuurconcentratie een onafhankelijke risicofactor voor HF in verschillende predictiemodellen [4,6,7]. SGLT2-remmers, zoals empagliflozine, verlagen de serumurinezuurconcentratie [8], maar de klinische relevantie hiervan bij patiënten met HF is onduidelijk [9,10].

Doel van de studie

In deze secundaire analyse van de EMPEROR-Reduced-trial werd onderzocht wat effect is van empagliflozine op de serumurinezuurconcentratie en hoe dit effect samenhangt met ziekenhuisopnames, mortaliteit en nierfunctie bij patiënten met HFrEF. Ook werd gekeken naar het effect van empagliflozine op klinisch relevante verschijnselen van hyperurikemie.

Methoden

De EMPEROR-Reduced-trial is een internationale, multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie waarin patiënten met chronisch hartfalen (NYHA klasse II-IV) met verminderde ejectiefractie (EF≤40%) werden gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg per dag of placebo in aanvulling op hun gebruikelijke behandeling [11]. De serumurinezuurconcentratie werd bepaald in een centraal laboratorium bij aanvang van de studie, na 4 en 12 weken, en elke 6 maanden voor de duur van de behandeling. In deze analyse werden 3676 patiënten geïncludeerd met een serumurinezuurconcentratie gemeten bij aanvang van de studie. Hyperurikemie werd gedefinieerd als een serumurinezuurconcentratie >5,7 mg/dl (voor vrouwen) of >7,0 mg/dl (voor mannen). In de analysen werden patiënten verdeeld in tertielen van serumurinezuurconcentraties .

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was samengesteld uit cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopnames vanwege HF, geanalyseerd als tijd tot het eerste voorval. Secundaire uitkomstmaten waren ziekenhuisopnames vanwege HF (eerste en latere voorvallen), cardiovasculaire sterfte, totale sterfte, tijd tot eerste ziekenhuisopname vanwege HF, en een samengestelde renale uitkomstmaat. Klinisch relevante verschijnselen van hyperurikemie, gedefinieerd als door de onderzoekers gerapporteerde episoden van acute jicht, jichtachtige artritis of nieuw gestarte serumurinezuurverlagende therapie, werden samengevoegd tot één uitkomstmaat.

Belangrijkste resultaten

Baselinedata

Urinezuur en klinische uitkomsten

Effect van empagliflozine op urinezuur en hyperurikemie

Gunstige effecten van empagliflozine in relatie tot serumurinezuurconcentratie

Conclusie

Hyperurikemie komt vaak voor bij patiënten met HFrEF en is een onafhankelijke voorspeller van ziekte-ernst en mortaliteit. Behandeling met empagliflozine resulteert in een snelle en aanhoudende verlaging van de serumurinezuurconcentratie en in minder klinische relevante verschijnselen van hyperurikemie. Verder is het gunstige effect van empagliflozine op de primaire uitkomstmaat onafhankelijk van de serumurinezuurconcentratie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: