Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intolerantie voor ARNI komt geregeld voor bij gevorderd chronisch HFrEF

Tolerability of Sacubitril/Valsartan in Patients With Advanced Heart Failure: Analysis of the LIFE Trial Run-In

Literatuur - Vader JM, Givertz MM, Starling RC, et al. - JACC Heart Fail. 2022 Jul;10(7):449-456. doi: 10.1016/j.jchf.2022.04.013

Achtergrond en doel van de studie

Aangezien patiënten met gevorderde HFrEF ondervertegenwoordigd waren in de PARADIGM-HF-trial [1], werd de LIFE-studie (LCZ696 In Hospitalized Advanced Heart FailurE) opgezet om aanvullende informatie te verkrijgen over de veiligheid, werkzaamheid en verdraagbaarheid van sacubitril/valsartan versus valsartan in deze patiëntengroep [2]. De LIFE-studie vereiste geen initiële inloopperiode waarin patiënten hemodynamisch stabiel moesten zijn bij een optimale dosis van een angiotensineconverterende enzymremmer (ACE-remmer) voordat zij voor het eerst werden blootgesteld aan sacubitril/valsartan. Hierdoor was het mogelijk de verdraagbaarheid van sacubitril/valsartan te onderzoeken bij patiënten met gevorderd chronisch HFrEF in een klinisch toepasbare ‘real-world’-setting.

Methoden

De LIFE-studie was een prospectieve, multicentrische, dubbelblinde fase 4-RCT waarin 445 patiënten met gevorderd HFrEF en recente HF-symptomen van NYHA-klasse IV een ongeblindeerde inloopperiode van 3-7 dagen doorliepen, waarin ze sacubitril/valsartan 24 mg/26 mg tweemaal daags kregen. In geval van gebruik van een ACE-remmer werd de medicatie gestaakt gedurende 36 uur voor aanvang van de inloopfase van de studie. Een succesvolle inloopperiode werd prospectief gedefinieerd als serumcreatinine ≤2,0 mg/dl, systolische bloeddruk ≥90 mmHg en geen symptomen van hypotensie tijdens de inloopfase van 7 dagen.

Klinische parameters geassocieerd met falen van de inloopperiode en voorspellers van korte-termijnintolerantie voor sacubitril/valsartan werden beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

.

Conclusie

Deze analyse van de LIFE-studie liet zien dat 18% van de patiënten met gevorderd chronisch HFrEF de laagst mogelijke startdosis van sacubitril/valsartan niet verdroeg tijdens een korte inloopperiode. Hypotensie was de meest voorkomende bijwerking die leidde tot het niet voltooien van de inloopperiode. Voorspellers van intolerantie voor sacubitril/valsartan waren lage MAP, lage serumchloridewaarde (klinisch surrogaat voor overmatige RAAS-activering), aanwezigheid van een icd en/of CRT-D, matige of ernstige mitralisklepinsufficiëntie (teken van cardiale remodellering), geen gebruik van ACE-remmer/ARB en insulinegebruik.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: