Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipidenbehandeling bij ouderen

Lipidenlessen

5' educatie - 26 juli 2022 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Fabrice Martens - Deventer ZIekenhuis

Educatieve informatie

In deze NLA Lipidenlessen brengen internisten en cardiologen verbonden aan de NLA uiteenlopende lipidengerelateerde onderwerpen onder uw aandacht.

Faculty

Dr. Fabrice Martens is cardioloog in het Deventer Ziekenhuis.

Disclosures

De inhoud van deze serie Lipidenlessen is ontwikkeld onder volledige verantwoordelijkheid van de spreker en de NLA.

De productie is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages aan de NLA - Nationale Lipidendag van Amgen, Sanofi, Novartis, Amarin en Daiichi-Sankyo.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: