Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verschillende biomarkers geïdentificeerd als voorspellers uitkomsten bij hypertrofische cardiomyopathie

Blood-based biomarkers for the prediction of hypertrophic cardiomyopathy prognosis: a systematic review and meta-analysis

Literatuur - Jansen M, Algül S, Bosman LP, et al. - ESC Heart Fail. 2022 Jul 17. doi: 10.1002/ehf2.14073

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoewel de totale mortaliteit van patiënten met hypertrofische cardiomyopathie (HCM) laag is, is de klinische ernst van deze ziekte uiterst variabel [1]. Een betere risicostratificatie is daarom wenselijk en misschien kunnen biomarkers in deze behoefte voorzien.

Doel van de studie

De onderzoekers wilden de huidige kennis van de prognostische bruikbaarheid van serum- en plasmabiomarkers voor HCM evalueren en het beschikbare bewijs daarvoor beoordelen, met de nadruk op uitkomsten voor maligne ventriculaire aritmie (MVA), obstructie van het linkerventrikeluitstroomtraject (LVOT) en HF.

Methoden

In deze systematische review en meta-analyse werden 26 unieke cohortstudies geïncludeerd waarin in totaal 42 biomarkers waren geëvalueerd. Risico op bias werd beoordeeld met de Quality in Prognostic Studies-tool. Twee onafhankelijke auteurs beoordeelden de kwaliteit van de studies.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaten waren HF, MVA en LVOT-obstructie. Aanvullende samengestelde uitkomstmaten waren surrogaatuitkomstmaten voor HCM-progressie (inclusief AF, onverklaarde syncope, niet-onderbroken ventriculaire tachycardie, icd-implantatie, trombo-embolische beroerte en totale sterfte) en componenten van de co-primaire uitkomstmaten.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In gepoolde analyses werden verschillende biomarkers geïdentificeerd als voorspellers van HCM-uitkomsten. De auteurs benadrukken dat verder onderzoek nodig is om de prognostische bruikbaarheid van deze biomarkers voor specifieke uitkomsten vast te stellen en om hun waarde te evalueren wanneer ze worden opgenomen in de huidige risicostratificatiemodellen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: