Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vrouwen, maar niet mannen, met hoge natriuminname hebben mogelijk baat bij kaliumrijk dieet

Sex-specific associations between potassium intake, blood pressure, and cardiovascular outcomes: the EPIC-Norfolk study

Literatuur - Wouda RD, Boekholdt DM, Khaw KT, et al. - Eur Heart J. 2022 Jul 21;ehac313 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehac313

Introductie en methoden

Achtergrond

Verschillende cohortstudies hebben laten zien dat een kaliumrijk dieet geassocieerd is met een lagere bloeddruk (BD) en een lager risico op HVZ [1,2-5]. Het is echter onbekend of deze associaties geslachtsspecifiek zijn en of ze afhankelijk zijn van de dagelijkse natriumconsumptie, aangezien vrouwen gevoeliger zijn voor natrium [6-8].

Doel van de studie

Het doel van de studie was om te analyseren of de associatie tussen dagelijkse kaliuminname en systolische BD (SBD) of cardiovasculaire events verschilt tussen mannen en vrouwen en of deze associaties afhankelijk zijn van de dagelijkse natriuminname.

Methoden

De gegevens van 11.267 mannen en 13.696 vrouwen uit het Norfolk-cohort van de studie European Prospective Investigation into Cancer (EPIC-Norfolk), een prospectieve populatiegebaseerde cohortstudie, werden geanalyseerd. Urinemonsters werden gebruikt om de 24 uursuitscheiding van natrium en kalium – beschouwd als een weergave van de dagelijkse inname – te schatten met de Kawasaki-formule. Vanwege de verschillen in kalium- en natriuminname tussen mannen en vrouwen werden geslachtsspecifieke tertielen van kalium- en natriuminname gedefinieerd.

Uitkomstmaten

De belangrijkste uitkomstmaten waren SBD op baseline en de samengestelde uitkomst van ziekenhuisopname of overlijden door HVZ tijdens de follow-up. Andere belangrijke uitkomstmaten waren diastolische bloeddruk, gemiddelde arteriële druk (MAP), de samengestelde uitkomst van ziekenhuisopname of sterfte aan ischemische hartziekte en de samengestelde uitkomst van ziekenhuisopname of sterfte aan ischemische of hemorragische beroerte.

Belangrijkste resultaten

Systolische bloeddruk

Cardiovasculaire uitkomsten

Conclusie

In deze analyse van het EPIC-Norfolk-cohort was er een geslachtsspecifiek verband tussen kaliuminname en zowel SBD als cardiovasculaire events. Bovendien was de inverse relatie tussen kaliuminname en SBD alleen aanwezig bij vrouwen in het hoogste natriuminnametertiel. Het verband tussen kaliuminname en cardiovasculaire-events werd niet beïnvloed door de natriuminname. De auteurs voegen hieraan toe dat “deze bevindingen, gezien de natriuretische effecten van kalium, consistent lijken met een verhoogde natriumgevoeligheid van de bloeddruk bij vrouwen”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: