Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Een model om levenslang CV-risico en behandeleffect te voorspellen bij HFrEF-patiënten

Nieuws - 26 aug. 2022

Lifetime prediction of survival and treatment benefit in patients with HFrEF – the LIFE-HF model

Gepresenteerd op het ESC congres 2022 door: Dr. Stefan Koudstaal – Gouda

Introductie en methoden

In de 2021 HF richtlijn worden vier medicatieklassen als eerstelijnstherapie aanbevolen voor patiënten met HFrEF (LVEF<40%). Implementatie van deze medicatie in de klinische praktijk is echter beperkt en ondergebruik van alle klassen, voornamelijk ARNI en MRA’s, wordt veel gezien in real-world-studies. Klinische trialresultaten (HR, absolute risicoreductie, NNT, overleving) kunnen moeilijk te begrijpen zijn voor patiënten en de levensverwachting en winst in levensverwachting door medicatie kunnen bijdragen om de intrinsieke motivatie van patiënten te verbeteren.

Het doel van deze studie was om een voorspellingsmodel van levenslang CV-risico te ontwikkelen om patiënten te informeren over hun individueel levenslange overleving zonder HF-ziekenhuisopname en/of cardiovasculaire sterfte. En om patiënten te informeren hoe medische therapie voor HFrEF hun individuele levenslang risico op HF-uitkomsten zal beïnvloeden.

Voor de ontwikkeling van het model werd leeftijd als een tijdschaal met linker-afkapping en rechtse censoring. De PARADIGM en ATMOSPHERE-trials werden gebruikt als datasets (n=15.415). Externe validatie van het model werd gedaan met gebruik van data van de Swede-HF, ASIAN-HF registerstudies en de DAPA-HF trial (n=51.286). Uitkomstmaten waren cardiovasculaire sterfte of eerste HF-ziekenhuisopname; cardiovasculaire sterfte; non-cardiovasculaire sterfte. (Gepoolde) HR’s voor uitkomsten met medicijnen werden gebruikt van verschillende grote trials of meta-analyses.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het LIFE-HF-model geeft geïndividualiseerde schattingen van het aantal levensjaren zonder HF-ziekenhuisopnames, met gebruik van levenstabellen. En voorziet daarmee in de vertaling van HR’s naar individueel behandelvoordeel in gewonnen levensjaren. Het visuele aspect van de LIFE-HF-calculator kan helpen om patiënten te motiveren zich beter te houden aan therapieën aanbevolen door de richtlijnen en de gezamenlijke besluitvorming te vergemakkelijken.

Stefan Koudstaal eindigde zijn presentatie door te vermelden dat de interactieve LIFE-HF-calculator gratis beschikbaar zal worden gemaakt wanneer de studie wordt gepubliceerd.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

Bekijk een video over het LIFE-HF-model

Deel deze pagina met collega's en vrienden: