Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gebruik van een polypil verlaagt CV-events bij secundaire preventie

Nieuws - 26 aug. 2022

A polypill strategy in secondary prevention: results of the SECURE trial

Gepresenteerd op het ESC congres 2022 door: Dr. Valentin Fuster – New York, NY, VS

Introductie en methoden

Therapietrouw is een groot probleem in HVZ; in post-MI-patiënten is therapietrouw aan medicatie slecht. Daarom werd een polypil ontwikkeld. In een eerdere studie in 4 landen in 2000 post-MI-patiënten (FOCUS-studie) werd gevonden dat therapietrouw aan een polypil significant beter was dan afzonderlijke pillen. Vervolgens toonde een retrospectieve studie in 14,000 post-MI-patiënten met gebruik van data van een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij dat therapietrouw geassocieerd was met uitkomsten.

De SECURE studie rekruteerde 2500 patiënten in 113 centra in 7 Europese landen. Dit waren post-MI-patiënten >65 jaar. Verder moesten ze ten minste één aanvullende risicofactor hebben (diabetes, mild tot matig chronische nierschade, eerder MI, eerder coronaire revascularisatie, eerdere beroerte of leeftijd ≥75 jaar).

Ze werden gerandomiseerd naar een polypil (aspirine 100 mg, atorvastatine 20/40 mg en ramipril 2.5/5/10 mg) of standaardzorg. Het was een open-label studie. Mediane follow-up was 3 jaar.

Het primaire samengestelde eindpunt bestond uit cardiovasculaire sterfte, MI, beroerte of spoed-revascularisatie. Het belangrijkste secundaire eindpunt was cardiovasculaire sterfte, MI of beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De bevindingen van de SECURE trial toonden dat behandeling met een polypil die aspirine, atorvastatine en ramipril bevat resulteerde in minder cardiovasculaire events in vergelijking met standaardzorg in patiënten die eerder een MI hadden gehad, waarschijnlijk door verbeterde therapietrouw.

Gebruik van de polypil was verder veilig en resulteerde niet in verschillen in bijwerkingen tussen de groepen.

Valentin Fuster suggereerde dat gebruik van een polypil een integraal onderdeel kan zijn van een wereldwijde strategie om secundaire preventie te verbeteren.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC congres -

Bekijk de video over de SECURE trial De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: